Wednesday, December 30, 2009

Thursday, December 3, 2009

తాళి కట్టు శుభవేళ ......చిత్రం : అంతు లేని కథ

తాళి కట్టు శుభవేళ మేడలో కల్యణమాల

ఒహోహూ ఆహాహా మ్మ్ మ్మ్ హేయ్హేయ్హేయ్

తాళి కట్టు శుభవేళ మేడలో కల్యణమాల

ఏనాడు జంటకో రాసి వున్నాడు విధి ఎప్పుడో

ఏనాడు జంటకో రాసి వున్నాడు విధి ఎప్పుడో


తాళి


వికటకవిని నేను వినండి ఒక కధ చెపుతాను

కాకులు దూరని కారడవి

అందులో కాలం ఎరుగని మానొకటి

అందాల మానులో అద్బుత వనంలో

చక్కని చిలకలు అక్క చెల్లెలు పక్కన గోరింకలు

ఒక గోరింకకు చిలకమ్మకు ఒద్దిక కుదిరేనమ్మ

బావ రావా నన్నేలుకోవా


తాళి


మేళాలు తాళాలు మంగళ వాద్యాలు మిన్నంటి మోగేనమ్మ

మేళాలు తాళాలు మంగళ వాద్యాలు మిన్నంటి మోగేనమ్మ

వలపు విమానాల తలపుల వేగాన వచ్చాయి కంకాలమ్మ

ఊరేగు దారులు వయ్యారి భామలు వీణలు మీటిరమ్మ

సింగారి జాణల ముంగాలి మువ్వలు ఘల్లున మొగేనమ్మ


తాళి


గోమాత లేగతో కొండంత ప్రేమతో దీవించ వచ్చెనమ్మా

కాన్వెంటు పిల్లల పోలిన నెమలులు గ్రీటింగ్స్ చెప్పిరమ్మ

నాలుగు వేదాలు వల్లించు హరిణాలు మంత్రాలు చదివేనమ్మ

నాలుగు వేదాలు వల్లించు హరిణాలు మంత్రాలు చదివేనమ్మ

పట్టపు టేనుగు పచ్చగా నూరేళ్ళు వర్దిల్లమనేనమ్మ


తాళి


చేయి చేయిగా చిలుక గోరింక సయ్యకు తరలిరమ్మ

చెల్లిలికోసం త్యాగము చేసిన చిలుకమ్మ తొలగేనమ్మ

తప్పుగా తలచిన అప్పటి గోరింక ఇప్పుడు తెలిసెనమ్మ

అది చిలుకే కాదని బావిలో కప్పని జాలిగా తలచేనమ్మా


తాళి

దేవుడే ఇచ్చాడు విధి ఒకటి ..చిత్రం : అంతు లేని కథ

మ్మ్ మ్మ్

దేవుడే ఇచ్చాడు వీధి ఒక్కటి

దేవుడే ఇచ్చాడు వీధి ఒక్కటి

ఇక ఊరేల సొంత ఇల్లేలా

ఇక ఊరేల సొంత ఇల్లేలా చెల్లెలా

ఎలా స్వార్ధం ఏది పరమార్ధం


దేవుడే


నన్నడిగి తల్లి తండ్రి కన్నారా

నన్నడిగి తల్లి తండ్రి కన్నారా

నా పిల్లలే నన్నడిగి పుట్టారా

పాపం పుణ్యం నాది కాదె పోవే పిచ్చమ్మ

నారు పోసి నీరు పోసే నాధుడు వాడమ్మా

ఏది నీది ఏది నాది వేదాలు పుత్త వాదాలె చెల్లెలా

ఎలా స్వార్ధం ఏది పరమార్ధం


దేవుడే


శిలలేని గుడికేల నైవేద్యం

కలలోని సిరికేలా నీ సంభరం

ముళ్ళ చెట్టుగా చుట్టూ కంచే ఎందుకె పిచ్చమ్మ

కళ్ళులేని కబోది చేసి దీపం నీవమ్మా

తొలుత ఇల్లు తుదకు మన్ను

బ్రతుకెంత దాని విలువెంత చెల్లెలా

ఎలా స్వార్ధం ఏది పరమార్ధం


దేవుడే


తెలుసేట్లు చెప్పేది సిద్దాంతం

అది తెలియక పోతేనే వేదాంతం

మన్నులోన మాణిక్యాని వెతికే వెర్రమ్మ

నిన్న నువ్వే తెలుసుకుంటే చాలును పోవామ్మ

ఏది సత్యం ఏది నిత్యం మమకారం వొట్టి అహంకారం చెల్లెలా

ఎలా స్వార్ధం ఏది పరమార్ధం


దేవుడే

Tuesday, December 1, 2009

तुम को मेरे दिल ने पुकारा है ..फ़िल्म : रफ्प्प चक्कर

तुमको मेरे दिल ने पुकारा है)- बड़े नाज़ से

अपनी आवाज़ मिला लो)- मेरी आवाज़ से)

तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज़ से

अपनी आवाज़ मिला लो)- मेरी आवाज़ से)

तुमको मेरे दिल ने


मुजको पहली नज़र में लगा है यूँ)-

साथ सदियों पुराना है अपना)

और सदियों ही रहना पड़ेगा

तुमको बनके इन आँखों का सपना)

युग युग की कसमे निभाके सनम)

इस जग की राष्मे निभाके सनम

अपनी आवाज़ मिला लो मेरी आवाज़ से)

तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज़ से)

अपनी आवाज़ मिला लो मेरी आवाज़ से)

तुमको मेरे दिल ने)


प्यार की इन हसीन वादियों में

झोम के यूँ ही मिलते रहेंगे)

जिन्दगानी के सुहाने सफर में

हमसफ़र बनके चलते रहेंगे)

इस दिल के अरमान जगाके सनम)

मुजको बाहों की राहों में लाके सनम

अपनी आवाज़ मिला लो मेरी आवाज़ से)

तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज़ से)

अपनी आवाज़ मिला लो मेरी आवाज़ से)

तुमको मेरे दिल ने)

तुमको मेरे दिल ने हम्म्म

अपनी आवाज़ मिला लो मेरी आवाज़ से हम्म्म


किसी पे दिल अगर आ जाए तो ....फ़िल्म: रफू चक्कर

किसी पे दिल अगर जाए तो क्या होता हैं?

वही होता हैं जो मंजूर-ये-खुदा होता हैं

कोई दिल पे अगर छा जाए तो क्या होता हैं?

वही होता हैं जो मंजूर-ये-खुदा होता हैं


मुज़ को जुल्फों के साए में सो जाने दो सनम

हो रहा हैं जो दिल में, हो जाने दो सनम

बात दिल की दिल में रह जाए, तो फ़िर क्या होता हैं?

वही होता हैं जो मंजूर-ये-खुदा होता हैं


क्या मंजूर हैं खुदा को बताओ तो ज़रा

जान जाओगी, बाहों में जाओ तो ज़रा

कोई जो बाहों में जाए तो फ़िर क्या होता हैं?

वही होता हैं जो मंजूर-ये-खुदा होता हैं