Wednesday, December 30, 2009

Thursday, December 3, 2009

తాళి కట్టు శుభవేళ ......చిత్రం : అంతు లేని కథ

తాళి కట్టు శుభవేళ మేడలో కల్యణమాల

ఒహోహూ ఆహాహా మ్మ్ మ్మ్ హేయ్హేయ్హేయ్

తాళి కట్టు శుభవేళ మేడలో కల్యణమాల

ఏనాడు జంటకో రాసి వున్నాడు విధి ఎప్పుడో

ఏనాడు జంటకో రాసి వున్నాడు విధి ఎప్పుడో


తాళి


వికటకవిని నేను వినండి ఒక కధ చెపుతాను

కాకులు దూరని కారడవి

అందులో కాలం ఎరుగని మానొకటి

అందాల మానులో అద్బుత వనంలో

చక్కని చిలకలు అక్క చెల్లెలు పక్కన గోరింకలు

ఒక గోరింకకు చిలకమ్మకు ఒద్దిక కుదిరేనమ్మ

బావ రావా నన్నేలుకోవా


తాళి


మేళాలు తాళాలు మంగళ వాద్యాలు మిన్నంటి మోగేనమ్మ

మేళాలు తాళాలు మంగళ వాద్యాలు మిన్నంటి మోగేనమ్మ

వలపు విమానాల తలపుల వేగాన వచ్చాయి కంకాలమ్మ

ఊరేగు దారులు వయ్యారి భామలు వీణలు మీటిరమ్మ

సింగారి జాణల ముంగాలి మువ్వలు ఘల్లున మొగేనమ్మ


తాళి


గోమాత లేగతో కొండంత ప్రేమతో దీవించ వచ్చెనమ్మా

కాన్వెంటు పిల్లల పోలిన నెమలులు గ్రీటింగ్స్ చెప్పిరమ్మ

నాలుగు వేదాలు వల్లించు హరిణాలు మంత్రాలు చదివేనమ్మ

నాలుగు వేదాలు వల్లించు హరిణాలు మంత్రాలు చదివేనమ్మ

పట్టపు టేనుగు పచ్చగా నూరేళ్ళు వర్దిల్లమనేనమ్మ


తాళి


చేయి చేయిగా చిలుక గోరింక సయ్యకు తరలిరమ్మ

చెల్లిలికోసం త్యాగము చేసిన చిలుకమ్మ తొలగేనమ్మ

తప్పుగా తలచిన అప్పటి గోరింక ఇప్పుడు తెలిసెనమ్మ

అది చిలుకే కాదని బావిలో కప్పని జాలిగా తలచేనమ్మా


తాళి

దేవుడే ఇచ్చాడు విధి ఒకటి ..చిత్రం : అంతు లేని కథ

మ్మ్ మ్మ్

దేవుడే ఇచ్చాడు వీధి ఒక్కటి

దేవుడే ఇచ్చాడు వీధి ఒక్కటి

ఇక ఊరేల సొంత ఇల్లేలా

ఇక ఊరేల సొంత ఇల్లేలా చెల్లెలా

ఎలా స్వార్ధం ఏది పరమార్ధం


దేవుడే


నన్నడిగి తల్లి తండ్రి కన్నారా

నన్నడిగి తల్లి తండ్రి కన్నారా

నా పిల్లలే నన్నడిగి పుట్టారా

పాపం పుణ్యం నాది కాదె పోవే పిచ్చమ్మ

నారు పోసి నీరు పోసే నాధుడు వాడమ్మా

ఏది నీది ఏది నాది వేదాలు పుత్త వాదాలె చెల్లెలా

ఎలా స్వార్ధం ఏది పరమార్ధం


దేవుడే


శిలలేని గుడికేల నైవేద్యం

కలలోని సిరికేలా నీ సంభరం

ముళ్ళ చెట్టుగా చుట్టూ కంచే ఎందుకె పిచ్చమ్మ

కళ్ళులేని కబోది చేసి దీపం నీవమ్మా

తొలుత ఇల్లు తుదకు మన్ను

బ్రతుకెంత దాని విలువెంత చెల్లెలా

ఎలా స్వార్ధం ఏది పరమార్ధం


దేవుడే


తెలుసేట్లు చెప్పేది సిద్దాంతం

అది తెలియక పోతేనే వేదాంతం

మన్నులోన మాణిక్యాని వెతికే వెర్రమ్మ

నిన్న నువ్వే తెలుసుకుంటే చాలును పోవామ్మ

ఏది సత్యం ఏది నిత్యం మమకారం వొట్టి అహంకారం చెల్లెలా

ఎలా స్వార్ధం ఏది పరమార్ధం


దేవుడే

Tuesday, December 1, 2009

तुम को मेरे दिल ने पुकारा है ..फ़िल्म : रफ्प्प चक्कर

तुमको मेरे दिल ने पुकारा है)- बड़े नाज़ से

अपनी आवाज़ मिला लो)- मेरी आवाज़ से)

तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज़ से

अपनी आवाज़ मिला लो)- मेरी आवाज़ से)

तुमको मेरे दिल ने


मुजको पहली नज़र में लगा है यूँ)-

साथ सदियों पुराना है अपना)

और सदियों ही रहना पड़ेगा

तुमको बनके इन आँखों का सपना)

युग युग की कसमे निभाके सनम)

इस जग की राष्मे निभाके सनम

अपनी आवाज़ मिला लो मेरी आवाज़ से)

तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज़ से)

अपनी आवाज़ मिला लो मेरी आवाज़ से)

तुमको मेरे दिल ने)


प्यार की इन हसीन वादियों में

झोम के यूँ ही मिलते रहेंगे)

जिन्दगानी के सुहाने सफर में

हमसफ़र बनके चलते रहेंगे)

इस दिल के अरमान जगाके सनम)

मुजको बाहों की राहों में लाके सनम

अपनी आवाज़ मिला लो मेरी आवाज़ से)

तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज़ से)

अपनी आवाज़ मिला लो मेरी आवाज़ से)

तुमको मेरे दिल ने)

तुमको मेरे दिल ने हम्म्म

अपनी आवाज़ मिला लो मेरी आवाज़ से हम्म्म


किसी पे दिल अगर आ जाए तो ....फ़िल्म: रफू चक्कर

किसी पे दिल अगर जाए तो क्या होता हैं?

वही होता हैं जो मंजूर-ये-खुदा होता हैं

कोई दिल पे अगर छा जाए तो क्या होता हैं?

वही होता हैं जो मंजूर-ये-खुदा होता हैं


मुज़ को जुल्फों के साए में सो जाने दो सनम

हो रहा हैं जो दिल में, हो जाने दो सनम

बात दिल की दिल में रह जाए, तो फ़िर क्या होता हैं?

वही होता हैं जो मंजूर-ये-खुदा होता हैं


क्या मंजूर हैं खुदा को बताओ तो ज़रा

जान जाओगी, बाहों में जाओ तो ज़रा

कोई जो बाहों में जाए तो फ़िर क्या होता हैं?

वही होता हैं जो मंजूर-ये-खुदा होता हैं

Monday, November 30, 2009

ఇంతందంగా ఉన్నావే ..చిత్రం : డాన్

ఇంతందంగా ఉన్నావే ఎవరే నువ్వు

నాలో అలజడి రేపిందే నీ చిరునవ్వు

ఇంతందంగా ఉన్నావే ఎవరే నువ్వు

నాలో అలజడి రేపిందే నీ చిరునవ్వు

నా కన్నులలోన నీ రూపం

నాకన్నా ఎంతో అపురూపం

అనిపించే చిన్నారి

అనుబూతే నాకు తొలిసారి .... ఇంతందంగా||


నిన్ను చూస్తే నిన్నలేని చలనం నాలోన నాలోన

కన్ను మూస్తే నిన్ను కలిసే కలలే ఓలలన

ఎందుకోన గుండెలోన ఏదో హైరానా హైరానా

ఎంతమంది ఎదుటవున్న ఒంటరినౌతున్న

అల్లరి నీదేనా నను అల్లిన తిల్లానా

అనుకున్నానా మరినాలోన ఈనమ్మని కమ్మని కద మొదలౌనని

అందం అందం ఇంతందంగా||


అయిపోయాడు డ్రీం బాయ్ అయిపోయాడు డ్రీం బాయ్

మెరుపులాంటి సొగసులెన్నో నన్నే చూస్తున్నా చూస్తున్నా

నేనుమాత్రం నిన్ను చూస్తూ కలవరపడుతున్న

ఊహలన్ని వాస్తావాలై నీలా మారేనా మారేనా

ఊపిరేదో రూపమైతే అది నేవే మైనా

దైవం ఎదురైనా భావం నిలిపేనా

అనుకున్నానా మదిలోన కమ్మని కద మొదలౌనని

అందం అందం

ఇంతందంగా||

మాటేరాని చిన్నదాని కళ్లు పలికే ...చిత్రం : ఓ పాపా లాలి

మాటే రాణి చిన్న దాని కళ్లు పలికే ఊసులు

అందాలన్నీ పల్లవించే ఆలపించే పాటలు

ప్రేమే నాకు పంచే జ్ఞాపకాలురా

రేగే మూగ తలపే వలపు పంటరా


మాటే రాణి చిన్న దాని కళ్లు పలికే ఊసులు

అందాలన్నీ పల్లవించే ఆలపించే పాటలు


వెన్నలల్లె పూలు విరిసి తేనెలు చిలికెను

చెంత చేరి ఆదమరచి ప్రేమలు కోసెరను

చందనాల జల్లు కురిసి చూపులు కలిసెను

చందమామ పట్ట పగలే నింగిన పొడిచెను

కన్న పిల్ల కలలే నా కిక లోకం

సన్న జాజి కలలే మోహన రాగం

చిలకల పలుకులు అలకల కులుకులు

నా చెలి సొగసులు నన్నే నన్నే మరిపించే


మాటే రాణి చిన్న దాని కళ్లు పలికే ఊసులు

అందాలన్నీ పల్లవించే ఆలపించే పాటలు


ముద్ద బంతి లేత నవ్వులు చిందెను మడువులు

ఉసులడు మేని వగలు వన్నెల జిలుగులు

హరివిల్లు లోని రంగులు నా చెలి సొగసులు

వేకువాలా మేలుకొలుపే నా చెలి పిలుపులు

సందె వేళ పలికే నా లో పల్లవి

సంతసాల సిరులే నావే అన్నవి

ముసి ముసి తలపులు తరగని వలపులు

నా చెలి సొగసులు అన్ని ఇక నావే


మాటే రాణి చిన్న దాని కళ్లు పలికే ఊసులు

అందాలన్నీ పల్లవించే ఆలపించే పాటలు
Sunday, November 29, 2009

और कुछ देर ठहर ...फ़िल्म :आखरी ख़त

और कुछ देर ठहर और कुछ देर न जा

और कुछ देर ठहर ...


रात बाक़ी है अभी रात में रस बाक़ी है

पाके तुझको तुझे पाने की हवस बाक़ी है

और कुछ देर ठहर और कुछ देर न जा

और कुछ देर ठहर ...


जिस्म का रंग फ़ज़ा में जो बिखर जायेगा

महरबान हुस्न तेरा और निखर जायेगा

लाख ज़ालिम है ज़माना मगर इतना भी नहीं

तू जो बाहों में रहे वक़्त ठहर जायेगा

और कुछ देर ठहर और कुछ देर न जा

और कुछ देर ठहर ...


ज़िंदगी अब इन्हीं क़दमों पे लुटा दूँ तो सही

ऐ हसीन बुत मैं ख़ुदा तुझको बना दूँ तो सही

और कुछ देर ठहर और कुछ देर न जा

और कुछ देर ठहर ...

Friday, November 27, 2009

आ गुप चुप गुप चुप प्यार करे ...फ़िल्म : सजा ( 1951 )

गुप चुप गुप चुप प्यार करे

छुप छुप आँखें चार करे -


ओह चार मुसाफिर रात के - क्यूँ सुने हमारी बातें

तुमने तोह देखि होगी आईसी कितनी ही रातें

छुप जा रे जा छुप जा तेरी मिन्नत सौ सौ बार करे

गुप चुप प्यार करे

छुप छुप गुप चुप आँखें चार करे

गुप चुप गुप चुप प्यार करे


छुपाना है तोह जल्दी छुप जा -

रात है थोड़ी बाकी

जाते रहना जाए दोनों मैं और मेरा साखी

छुप जा रे जा छुप जा यु कब तक हम तकरार करे

तेरी मिन्नत सौ सौ बार करे

गुप चुप गुप चुप प्यार करे

छुप छुप आँखें चार करे

गुप चुप गुप चुप प्यार करे


జోరుగా ఉషారుగా షికారు పోదామా ...చిత్రం : బార్యా భర్తలు

జోరుగా హుషారుగా షికారు పోదామా
హాయి హాయిగా తీయ తీయ్యగా

జోరుగా హుషారుగా షికారు పోదామా
హాయి హాయిగా తీయ తీయ్యగా జోరుగా


బాల నీ వయ్యారమెంచి మరులుకొంటినే
చాల ప్రేమ పాఠములను చదువుకొంటినే

బాల నీ వయ్యారమెంచి మరులుకొంటినే
చాల ప్రేమ పాఠములను చదువుకొంటినే

మరువనంటినే మరువనంటినే .....


జోరుగా


నీ వన్నె చిన్నెలన్ని చూసి వలచినాడనే

వయసు సొగసు తలచి తలచి మురిసినాడనే

వన్నె చిన్నెలన్ని చూసి వలచినాడనే

వయసు సొగసు తలచి తలచి మురిసినాడనే

కలిసిరాగదే కలిసిరాగదే .....


జోరుగా


నా కలలలోన చెలియా నిన్నే పిలిచినాడనే కనులు తెరిచి నిన్ను నేనే కాంచినాడనే

నా కలలలోన చెలియా నిన్నే పిలిచినాడనే కనులు తెరిచి నిన్ను నేనే కాంచినాడనే

వరించినాడనే వరించినాడనే .....

ఈ నల్లని రాళ్ళలో ....::చిత్రం ; అమరశిల్పి జక్కన

నల్లని రాళ్ళలో కన్నులు దాగెనో

బండల మాటున గుండెలు మ్రోగెనో ... నల్లని రాళ్ళలో


పాపాలకు తాపాలకు బహు దూరములోనున్నవి

పాపాలకు తాపాలకు బహు దూరములోనున్నవి

మునులవోలె కారడవుల మూలలందు పడియున్నవి


నల్లని

కదలలేవు మెదలలేవు పెదవి విప్పి పలుకలేవు

కదలలేవు మెదలలేవు పెదవి విప్పి పలుకలేవు

ఉలి అలికిడి విన్నంతనే

ఉలి అలికిడి విన్నంతనే జల జలమని పొంగి పొరలు


నల్లని


పైన కఠినమనిపించును లోన వెన్న కనిపించును

పైన కఠినమనిపించును లోన వెన్న కనిపించును

జీవమున్న మనిషికన్నా శిలలే నయమని పించును


నల్లని

Thursday, November 26, 2009

तुम न जाने किस जहा में को गए ..फ़िल्म :सज़ा

तुम ना जाने, किस जहा में खो गए

हम भरी दुनिया में, तनहा हो गए


मौत भी आती नही, आस भी जाती नही

दिल को ये क्या, कोई शय भाती नही

लूट कर मेरा जहाँ, छुप गए हो तुम कहा?


एक जान और लाख गम घुट के रह जाए ना दम

आओ तुम को देख ले, डूबती नज़रों से हम

लूट कर मेरा जहाँ, छुप गए हो तुम कहा ?

కుర్రాళ్ళోయ్ కుర్రాళ్ళు ...చిత్రం :అందమైన అనుభవం

కుర్రాళ్ళోయ్ కుర్రాళ్ళు వెర్రెక్కి ఉన్నోళ్ళు

కళ్లాలే లేనోళ్ళు కవ్వించే సోగ్గాళ్ళు

కుర్రాళ్ళోయ్ కుర్రాళ్ళు వెర్రెక్కి ఉన్నోళ్ళు

కళ్లాలే లేనోళ్ళు కవ్వించే సోగ్గాళ్ళు

ఆటగాళ్ళు పాటగాళ్ళు అందమైన వేటగాళ్ళు

హద్దులేవి లేనివాళ్ళు ఆవేశం ఉన్నవాళ్ళు రా రా రీ ..


కుర్రాళ్ళుగతమును పూడ్చేది వీళ్ళు చరితను మార్చేది వీళ్ళు

కథలై నిలిచేది వీళ్ళు కాలాలకు పందిళ్ళు వీళ్ళు

వీళ్లేనోయ్ నేటి మొనగాళ్ళు చెలిమికెపుడూ జతగాళ్ళు

చెడుపుకేపుడు పగవాళ్ళు వీళ్ళు వయసు నూరేళ్ళు నూరేళ్ళకు కుర్రాళ్ళు

హద్దులేవి లేనివాళ్ళు ఆవేశం ఉన్నవాళ్ళు రా రా రీ ..


కుర్రాళ్ళు


అం..అం..అం

తళతళ మెరిసేటి కళ్లు నిగానిగాలాడేటి వొళ్ళు

విసిరే చిరునవ్వు జల్లు ఎదలో నాటెను ముళ్ళు

తీయాలోయ్ దాన్ని చేలివేళ్ళు

నిదురరాని పొదరిల్లు బ్రహ్మచారి పడకిల్లు

మూసివున్న వాకిళ్ళు తెరచినపుడే తిరునాళ్ళు

ఆటగాళ్ళు పాటగాళ్ళు అందమైన వేటగాళ్ళు

హద్దులేవి లేనివాళ్ళు ఆవేశం ఉన్నవాళ్ళు రా రా రీ ..


కుర్రాళ్ళు


నీతులుచెప్పే ముసలాళ్ళు నిన్న మొన్నటి కుర్రాళ్ళు

దులిపేయ్ ఆనాటి బూజులు మనవే ముందున్న రోజులు

తెంచేసేయ్ పాతసంకేళ్ళు మనషులె మననేస్తాలు మనసులే మన కోవెలలు
come on clap everybody

మనషులె మననేస్తాలు మనసులే మన కోవెలలు మనకు మనమే దేవుళ్ళు మార్చిరాయి శాస్త్రాలు

ఆటగాళ్ళు పాటగాళ్ళు అందమైన వేటగాళ్ళు

హద్డులేవి లేనివాళ్ళు ఆవేశం ఉన్నవాళ్ళు రా రా రీ ..

come on join together


కుర్రాళ్ళు

Wednesday, November 25, 2009

నాలుగు కళ్లు రెండైనాయి ....: చిత్రం : ఆత్మబలం

నాలుగు కళ్లు రెండైనాయి రెండు మనసులు ఒకటైనాయి

నాలుగు కళ్లు రెండైనాయి రెండు మనసులు ఒకటైనాయి

ఉన్నా మనసు నీకర్పణ చేసి లేని దాన నైనాను ఏమి లేని దాననైనాను


కనులకు కలలే బరువైనాయి కన్నీళ్ళయినా కరువైనాయి

కనులకు కలలే బరువైనాయి కన్నీళ్ళయినా కరువైనాయి

రెండు లేకా పండు రేకులై ఎందుకు నాకీ కనుదోయి

ఇంకెందుకు నాకీ కనుదోయి


కదిలే శిలలా మారిపోతిని కధగానైనా మిగలనైతిని

కదిలే శిలలా మారిపోతిని కధగానైనా మిగలనైతిని

నిలువునా నన్ను దోచుకుంటివి నిరుపెదగా నే నిలిచిపోతిని

నిరుపేదగా నే నిలిచిపోతిని

ఓ నారాజా రావా రావా ....:చిత్రం :ఆమె ఎవరు

నా రాజా రావా రావా చెలినే మరిచేవా

నా రాజా రావా రావా


నీ రూపే ఆశా రేపెను నీ మాటే వీణ మీటేను

నీ రూపే ఆశా రేపెను నీ మాటే వీణ మీటేను

గతాలే నన్ను పిలిచాయి హాయే నేడు లేదోయి

కలగా కరిగిందంతా జగమే ఏంటో వింత

రేయి పగలు నిన్నే వెదికేనూ


వృధాగా కాలమేగెను నిరాశే పొంగి వచ్చెను

వృధాగా కాలమేగెను నిరాశే పొంగి వచ్చెను

తరంగం లాగ రావోయి ప్రియా నన్నాడుకోవోయి

ఏదో తీరని బాధ కన్నీరోలికే గాధ

రేయి పగలు నిన్నే వెదికేను


నీ కోసం నేనే వచ్చాను నీ ఇంటికి దీపం అయినాను

నీకోసం నేనే వచ్చాను నీ ఇంటికి దీపం అయినాను

నాతోని ఆడుకోవేల కోపం నేడు నీకెలా

నీ అడుగులలో నేను నా కన్నులలో నీవు


నాలో నీవు నీలో నేనేలే


आपके हसीं रुख पे आज नया नूर है :::फ़िल्म: बहारे फ़िर भी आएँगी

आप के हसीं रुख पे आज नया नूर हैं

मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर हैं

आप के निगाह ने कहा तो कुछ जरुर हैं

मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर हैं


खुली लातों की छाँव में खिला खिला ये रूप हैं

घटा से जैसे छान रही, सुबह सुबह की धुप हैं

जिधर नजर मूडी, उधर सुरूर ही सुरूर हैं


जूकी जूकी निगाह में भी हैं बला की शौखियाँ

दबी दबी हँसी में भी तड़प रही हैं बिजलियाँ

शबाब आप का, नशे में ख़ुद ही चूर चूर हैं


जहा जहा पड़े कदम वहा फिजा बदल गयी

के जैसे सरबसर बहार आप ही में ढल गयी

किसी में ये कशिश कहा जो आप में हुजूर हैं

मोरा गोरा अंग ली ले ....फ़िल्म : बंदिनी

मोरा गोरा अंग ली ले, मोहे शाम रंग दी दे


छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे
एक लाज रोके पैय्या, एक मोह खींचे बैय्या


जाऊ किधर ना जानू, हमका कोई बताईदे
बदली हटा के चन्दा, चुप के से जानके चन्दा


तोहे राहू लागे बैरी, मुसकाये जी जलायके
कुछ खो दिया हैं पायके, कुछ पा लिया गवायके


कहा ले चला हैं मनवा, मोहे बावरी बनायकेTuesday, November 24, 2009

జీవితమే సఫలము ;;చిత్రం : అనార్కలి

..జీవితమే సఫలము

జీవితమే సఫలము

జీవితమే సఫలము

రాగసుధా భరితమూ ప్రేమ కధా మధురము


జీవితమే సఫలము


హాయిగా తీయగా ఆలపించు పాటలా

హాయిగా తీయగా ఆలపించు పాటలా

వరాల సోయగాల ప్రియుల వలపు గొలుపు మాటలా

వరాల సోయగాల ప్రియుల వలపు గొలుపు మాటలా

అనారు పూలతోటలా..అనారు పూలతోటలా

ఆశ తెలుపు మాటలా


జీవితమే సఫలము


వసంత మధుర సీమలా ప్రశాంత సాంధ్యవేళలా

వసంత మధుర సీమలా ప్రశాంత
సాంధ్యవేళలా

అంతులేని వింతలా అనంతప్రేమ లీలగా

అంతులేని వింతలా అనంతప్రేమ ప్రేమ లీలగా

వరించు భాగ్యశైలలా వరించు భాగ్యశైలలా

తరించు ప్రేమ జీవుల


జీవితమే సఫలము


నా మనసే గోదారి .... చిత్రం : అదృష్టవంతులు

నా మనసే గోదారి

నీ వయసే కావేరి

భోల్ రాదా భోల్ రెండు కలిసేనా లేదా

అరె భోల్ రాదా భోల్ జోడి కుదిరేనా లేదా


నేనేం చేసేదయ్యో

దద్దమ్మవు దొరికావు

అరె ఎం చెప్పేదయ్యో

సుద్ధ మొద్దువి దొరికావు

నేనేం చేసేదయ్యో

దద్దమ్మవు దొరికావు

అరె ఎం చెప్పేదయ్యో

సుద్ధ మోద్దువి దొరికావు

సుద్ధ మొద్దువి దొరికావు

సుద్ధ మోద్దువి దొరికావు


కృష్ణుడు నేనే

రుక్మిణి నీవే

రాతిరి ఎత్తుకు పోతానే

లారీ మెల్లగా తోలుకువస్తా చల్లగా లేచిపోదాము

మీ అమ్మే యమగండం మా తల్లే సుడిగుండం

మీ అమ్మే యమగండం మా తల్లే సుడిగుండం

భోల్ రాదా భోల్ గండం తప్పేనా లేదా

అరె భోల్ రాదా భోల్ జోడి కుదిరేనా లేదా

లావోక్కిన్తయు లేదు దైర్యం విలోలంబయ్యే

ప్రాణమ్ ఠావుల్ దప్పెను మూర్చ వచ్చే

మనసే తారెట్టే మా ప్రేమయే జావి పోయెను

గుండెలే పగిలి చద్దామింక దిక్కేవ్వరో

పోవే శాకినీ డాకినీ కదులు పో పో వెళ్ళిపో లంకిణీ

భోల్ అమ్మా భోల్ జోడి కలిసిందా లేదా

భోల్ అత్తా భోల్ రోగం కుదిరిందా లేదా

కోడి కూసే జాము కాడ ....చిత్రం : అదృష్టవంతులు

కోడి కూసే జాము దాకా తొడురారా చందురూడా

కోడె కారు కొత్త కోర్కెలు తరుముతున్నవి అందగాడా

కోడి కూసే జాము దాకా తోడురారా చందురూడా

కోడె కారు కొత్త కోర్కెలు తరుముతున్నవి అందగాడా


కన్నె బుగ్గకు సిగ్గు కమ్మెను కళ్లు చూస్తె కైపులెక్కెను

కన్నె బుగ్గకు సిగ్గు కమ్మెను కళ్లు చూస్తె కైపులెక్కెను

కాపురానికి కొత్తవాళ్ళం కాడిమోయని కుర్రవాళ్ళం

కలలు తెలిసిన చిలిపివాడా కలుపరా మము కలువరేడా


కంటికిమ్పౌ జంటలంటే వెంట పడతావంత నువ్వు

కంటికిమ్పౌ జంటలంటే వెంట పడతావంత నువ్వు

తెల్లవార్లూ చల్ల చల్లని వెన్నెలలతో వేపుతావట

తెల్లవార్లూ చల్ల చల్లని వెన్నెలలతో వేపుతావట

మత్తు తెలిసిన చందురూడా మసక వెలుగే చాలులేరా


అల్లుకున్న మనసులున్నవి అలసిపోని బంధమున్నది

అల్లుకున్న మనసులున్నవి అలసిపోని బంధమున్నది

చెలిమి నాటిన చిన్న ఇంట ఎదగనీ మా వలపు పంట

చెలిమి నాటిన చిన్న ఇంట ఎదగనీ మా వలపు పంట

తీపిమబ్బుల చందురూడా కాపువై నువ్వుండిపోరా


चलके तेरी आँखों में शाराब और ज्यादा :: फ़िल्म : आरजू

छलके तेरी आंखों से, शराब और ज्यादा

खिलते रहे होठों के गुलाब और ज्यादा


क्या बात हैं जाने तेरी महफ़िल में सितमगर

धड़ाके हैं दिला-ये-खाना, ख़राब और ज्यादा


इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह हैं

आबरू की कटारी को, दो आब और ज्यादा


तू इश्क के तूफ़ान को बाहों में जखाद ले

अल्लाह करे जोर-ये-शबाब और ज्यादा

बेदर्दी बालमा तुज को ...:फ़िल्म: आरजू

बेदर्दी बालमा तुज को, मेरा मन याद करता है

बरसता हैं जो आंखों से, वो सावन याद करता है


कभी हम साथ गुजरे जिन सजीली राहागुजारो से

खिजा के भेस में गिरते है, अब पत्ते चनारों से

ये राहे याद करती है, ये गुलशन याद करता है


कोई जोंका हवा का जब मेरा आँचल उडाता है

गुमान होता हैं जैसे तू मेरा दामन हिलाता है

कभी चूमा था जो तूने, वो दामन याद करता है


वो ही हैं जील के मंजर, वो ही किरणों की बरसाते

जहा हम तुम किया करते थे, पहराने प्यार की बातें

तुजे इस जील का खामोश दर्पण याद करता है

अजी रूठकर अब कहाँ जाईयेगा :: फ़िल्म: आरजू

अजी रुठाकर अब कहा जाईयेगा

जहा जाईयेगा, हमे पईएगा


निगाहों से छुपाकर दिखाओ तो जाने

ख्यालों में भी तुम ना आओ तो जाने

अजी लाख परदों में छुप जाईयेगा

नजर आईयेगा, नजर आईयेगा


जो दिल में हैं होठों पे लाना भी मुश्किल

मगर उसको दिल में छुपाना भी मुश्किल

नजर की जुबान से समाज जाईयेगा

सामज़कर ज़रा गौर फरमाईयेगा


ये कैसा नशा है, ये कैसा असर है

ना काबू में दिल है, ना बस में नजर है

ज़रा होश ले, चले जाईयेगा

ठाहर जाईयेगा, ठाहर जाईयेगा


ऐ नर्गिस ऐ मस्ताना बस इतनी शिकायत है : फ़िल्म :: aarjoo

नर्गिस-ये-मस्ताना, बस इतनी शिकायत हैं

समजा हमे बेगाना, बस इतनी शिकायत हैं


हर राह पर कतराए, हर मोड़ पर घबराए

मुंह फेर लिया हैं तुम ने, हम जब भी नजर आए

हम को नहीं पहचाना, बस इतनी शिकायत है


हो जाते हो मरहूम भी, बन जाते हो हमदम भी

साकी-ये-मयखाना, शोला भी हो, शबनम भी

खाली मेरा पैमाना, बस इतनी शिकायत हैं


हर रंग क़यामत हैं, हर ढंग शरारत हैं

दिल तोड़ के चल देना, ये हुस्न की आदत हैं

आता नहीं बहलाना, बस इतनी शिकायत हैं

ऐ फूलों की रानी बहारों की मलिका : फ़िल्म : आरजू

फूलों की रानी, बहारों की मलिका

तेरा मुस्कुराना, गजब हो गया

ना दिल होश में है, ना हम होश में है

नजर का मिलाना, गजब हो गया


तेरे होंठ क्या है, गुलाबी कँवल है

ये दो पत्तीयाँ, प्यार की एक गजल है

वो नाजुक लबों से, मोहब्बत की बातें

हम ही को सुनाना, गजब हो गया


कभी घूल के मिलना, कभी ख़ुद ज़िज़काना

कभी रास्तों पर बहकाना, मचलना

ये पलकों की चिलमन उठाकर गिराना

गिराकर उठाना, गजब हो गया


फिजाओं में ठंडक, घतापर जवानी

तेरे गेसूओं की बड़ी मेहरबानी

हर एक पेच में, सेकड़ों मयकदे है

तेरा लड़खादाना गजब हो गयादूर रहकर न करो बात करीब आजाओ ..फ़िल्म : अमानत

दूर रहकर ना करो बात करीब जाओ


याद रह जायेगी ये रात करीब जाओ
एक मुद्दत से तमन्ना थी, तुम्हे छूने की


आज बस में नहीं जजबात करीब जाओ
सर्द जोकों से भड़कते है, बदन में शोले


जान ले लेगी ये बरसात करीब जाओ
इस कदर हम से ज़िज़काने की जरुरत क्या है


जिंदगी भर का हैं अब साथ करीब जाओ

Monday, November 23, 2009

मुझे दर्द ऐ दिल का पता न था ...फ़िल्म : आकाश दीप

मुजे दर्द-ये-दिल का पता ना था


मुजे आप किसलिए मिल गए


मई अकेला यूं ही मजे में था


मुजे आप किसलिए मिल गएयूं ही अपने अपने सफर में गम


कही दूर मई, कही दूर तुम


चले जा रहे थे जुदा, जुदा


मुजे आप किसलिए मिल गए
मई गरीब हाथ बढ़ा तो दू


तुम्हे पा सकू के ना पा सकू


मेरी जान बहोत हैं ये फासला


मुजे आप किसलिए मिल गए
ना मैं चाँद हूँ, किसी शाम का


ना चिराग हूँ, किसी बाम का


मई तो रास्ते का हूँ एक दिया


मुजे आप किसलिए मिल गए


दिल क्या दिया जला के गया : फ़िल्म : आकाश दीप

दिल का दिया, जला के गया,

ये कौन मेरी तनहाई में

सोये नगमी जाग उठे,


होंठों की शहनाई में

प्यार अरमानों का डर खाताकाए

ख्वाब जागे आखो से मिलाने को आए

कितने साए दोल पड़े, सूनी सी अंगदी में


एक ही नजर में निखर गयी मैं तो

आईना जो देखा स्वर गयी मैं तो

तन पे उजाला फ़ैल गया पहली ही अंगदी में

Sunday, November 22, 2009

कल के सपने आज भी आना : फ़िल्म :: आदमी

कल के सपने, आज भी आना


परीतं को भी, साथ में लाना
आज भी दिन है, मधुर सुहाना


बाज रही है, मन की बासुरीयाँ


नैनों के तट पेन, प्रेम के रथ पेन


लौट के अब तो, जा सावरीयाँ


मई भी सुनाऊ, दिल का तराना
जूमाते बादल गाते ज़राने


आज किसी को ढूंढ रहे है


मई तो ये जानू सारे नज़ारे


सजना तुम ही को ढूंढ रहे है


आज मुजे भी, दरस दिखाना
मेरी नगरीयाँ, मेरे रसिया


डगर डगर मई, आखियाँ बिछू


दिल में बिठा के, नैन मिला के


जनम जनम की प्यास बुजाऊ


तोहे सिखाऊ, परीत निभाना


आज पुरानी राहों से ;;फ़िल्म :आदमी

आज पुराणी राहों से, कोई मुजे आवाज ना दे


दर्द में डूबे गीत ना दे, गम का सिसकता साज ना दे
बीते दिनों की याद थी जिन में, मैं वो तराने भूल चुका


आज नयी मंजिल हैं मेरी, कल के ठिकाने भूल चुका


ना वो दिल ना सनम ना वो दिन धरम


अब दूर हूँ सारे गुनाहों से
टूट चुके सब प्यार के बंधन आज कोई जंजीर नही


शीशा-ये-दिल में अरमानों की, आज कोई तसवीर नही


अब शाद हूँ मई, आज़ाद हूँ मई


कुछ काम नहीं हैं आहों से
जीवन बदला, दुनिया बदली, मन को अनोखा ज्ञान मिला


आज मुजे अपने ही दिल में, एक नया इंसान मिला


पहुचा हूँ वहा, नहीं दूर जहा


भगवान भी मेरी निगाहों से
Saturday, November 21, 2009

मई प्यार का किवाना ..फ़िल्म : आई मिलन की बेला

मैं प्यार का दीवाना सबसे मुझे उल्फत हैं

हर फूल मेरा दिल हैं और दिल में मोहब्बत हैं

मैं प्यार का दीवाना ...


घबरा के खिजा गुजरी और दौर नया आया

इंसान के जीवन में इक रंग नया लाया

( सीने में नई हलचल ) -

चहरे पे भी रंगत हैं

मैं प्यार का दीवाना ...


सुनता हूँ मैं लहरों से संगीत बहारों के

दम लेने को रुकता हूँ साए में चनारों के

( कांटे हों की अंगारे ) - चलना मेरी आदत है

मैं प्यार का दीवाना ...


तू क्या हैं मुझे एक दिन मिल जाए तो मैं जानूं

और फूल मेरे दिल का खिल जाए तो मैं मानूं

( जलवों का पुजारी हूँ ) - दीदार की हसरत हैं

मैं प्यार का दीवाना ...

प्यार आंखों से जताया तो बुरा मान गई :फ़िल्म : आई मिलन की बेला

बुरा मान गए,

प्यार आंखों से जताया तो बुरा मान गए


अपने गजरे के हर एक फूल की तारीफ़ सुनी

हाल दिल हमने सुनाया तो बुरा मान गए


यूँ तो हर रोज़ सताते थे हमे शाम सेहर

हमने एक रोज़ सताया तो बुरा मान गए


सिर्फ़ इतनी सी खता पर हमे दुश्मन जाना

सर क़दमों में झुकाया तो बुरा मान गए

तुम कमसिन हो नादाँ हो ..:फ़िल्म : आई मिलन की बेला

तुम कमसिन हो नादान हो नाजुक हो भोली हो

सोचता हूँ की में प्यार करून


मदहोश अदा यह अल्ल्हाद्पन

बचपन तो अभी बीता ही नहीं

एहसास है क्या और क्या है तड़प

इस सोच में दिल डूबा ही नही

एहसास है क्या और क्या है तड़प

इस सोच में दिल डूबा ही नही


तुम कमसिन हो....


तुम आहें भरो और शिकवे करो

ये बात हमें मंजूर नहीं

तुम तारे गिनो और नींद उड़ें

ये रात हमें मंजूर नहीं

तुम तारे गिनो और नींद उड़ें

ये रात हमें मंजूर नहीं


तुम कमसिन हो....

आहा आई मिलन की बेला ..फ़िल्म : आई मिलन की बेला

रा : हा आई मिलन की बेला देखो आई

बन के फूल हर कलि मुस्कुराई

: हा आई मिलन की बेला देखो आई

उनसे नैन मिले मैं शरमाई

हा आई मिलन की ...


जाने क्यों तेज़ हुई जाती है दिल की धड़कन

चुटकियाँ लेती है क्यों सीने में मीठी सी चुभन

रा : प्यार जो करते हैं होता है यही हाल उनका

देखिये क्या-क्या दिखायेगी अभी दिल की लगन

हा आई मिलन की ...


आज दुनिया मुझे कुछ और नज़र आती हैं

जिस तरफ़ देखिये तक़दीर मुस्कुराती हैं

: प्यार के रंग में रंग जाते हैं जब दिलवाले

देखते-देखते हर चीज़ बदल जाती हैं

हा आई मिलन की ...


आज सर से मेरा आँचल क्यों उदा जाता हैं

मेरा दिल क्यों मेरे पहलु से खिंचा जाता है

रा : मुन्तजिर होगा कोई याद कर रहा होगा

दर्द सा उठता हैं जब याद किया जाता हैं

हा आई मिलन की ...

Saturday, October 24, 2009

SORRY ........

I am very sorry for not keeping it regular I am away most of the times to finish up all the pending works hitherto un attended . I am glad to announce that I am a free bird now ,I am retired to take rest the rest of my life. I promise that I will keep my blog active from here onwards ..Thanks all the visitors .....here we go...

Monday, June 22, 2009

रात अँधेरी दूर सवेरा ..फ़िल्म : आह

रात अँधेरी दूर सवेरा
बरबाद है दिल मेरा ओ
रात अँधेरी ...

आना भी चाहें आ ना सके हम
कोई नहीं आसरा
खोयी है मंज़िल रस्ता है मुश्किल
चाँद भी आज छुपा, ओ
रात अँधेरी ...

आह भी रोये राह भी रोये
सूझे न बाट कोई
थोड़ी उमर है सूना सफ़र है
मेरा न साथ कोई, ओ
रात अँधेरी ...

गीत गाता चल ओ साथी ...फ़िल्म: गीत गाता चल ..

गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल
ओ बन्धू रे... हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल
गीत गाता चल ...

खुला खुला गगन ये हरी भरी धरती
जितना भी देखूँ तबियत नहीं भरती
सुन्दर से सुन्दर हर इक रचना
फूल कहे काँटोँ से भी सीखो हँसना
ओ राही सीखो हँसना, ओ राही रे
कुम्हला न जाए कहीं मन तेरा कोमल, गीत गाता ...

चाँदी सा चमकता ये नदिया का पानी रे
पानी की हर इक बूंद देती ज़िन्दगानी
अम्बर से बरसे ज़मीन पे गीरे
नीर के बिना हो भैया काम ना चले
ओ भैया काम ना चले, ओ मेघा रे
जल जो न होता तो ये जग जाता जल, गीत गाता ...

कहाँ से तू आया और कहाँ तुझे जाना है
खुश है वही जो इस बात से बेगाना है
चल चल चलती हवाएं करें शोर
उड़ते पखेरू खींचे मनवा की डोर
ओ खींचे मनवा की डोर, ओ पंछी रे
पंछियों के पंख लेके हो जा तू ओझल, गीत गाता ...

छोटी सी ये जिंदगानी रे ...फ़िल्म : आह

छोटी सी ये ज़िंदगानी रे
चार दिन की जवानी तेरी
हाय रे हाय
ग़म की कहानी तेरी

शाम हुई ये देश बीराना
तुझ को अपने बलम घर जाना, सजन घर जाना
राह में मूरख मत लुट जाना, मत लुट जाना
छोटी सी ये ...

बाबुल का घर छूटा जाये
अखियन घोर अँधेरा छाये, जी दिल घबराये
आँख से टपके दिल का खज़ाना
छोटी सी ये ...

Monday, May 25, 2009

Invitation


I invite you all to the marriage of my daughter...

postings will be resumed after 15-06-09 ..

Monday, May 11, 2009

आ जा ओ जाने जाँ मेरे महरुबां ..फ़िल्म गीत गाया पथारों ने

आ जा ओ जान-ए-जाँ मेरे मेहरबाँ
आ जा ओ जान-ए-जाँ
नैना का कजरा बुलाए
दिल का ये अचरा बुलाए
बाँहों का गजरा बुलाए
आ जा ओ जान-ए-जाँ ...

जब से गया तू घर से
मेरी मुहब्बत तरसे
पलकों से सावन ( बरसे ) -२
( चंदा ) -३ चन्दा न गुज़रे इधर से
हर साँस दिल को दुखाए
ज़ख़्मों ने आँसू बहाए
आ जा ओ जान-ए-जाँ ...

घुँघरू में नग़्मा तुम्हारा
आँखों में जलवा तुम्हारा
फूलों में मुखड़ा ( तुम्हारा ) -२

( तारों में ) -३ हँसना तुम्हारा
मेरी नज़र ललचाए
होंठों से निकले हाय
आ जा ओ जान-ए-जाँ ...

काली काली रातियाँ ..फ़िल्म: घुंघुरू

काली काली रतियाँ
याद सताए
सुध बिसराई मेरी
दूँ मैं दुहाई तेरी
हाए मोरे बालमा
काली काली रतियाँ
याद सताए

रतियाँ सुहानी भूले
बतियाँ पुरानी भूले
दे के निशानी भूले
प्रीत कहानी भूले
मनवा में चैन नाहीं
कटती ये रैन नाहीं
सुध बिसराई मेरी
दूं में दुहाई तेरी
हाए मोरे बालमा
काली काली रतियाँ
याद सताए

चुप कैसे छोड़ गए
मनवा को टोड़ गए

इतना बता दो सैयां
काहे मुख मोड़ गए
अखियों से दूर पिया
हुआ मजबूर जिया
सुध बिसराई मेरी
दूं में दुहाई तेरी
हाए मोरे बालमा
काली काली रतियाँ
याद सताए

छु लेने दो नाजुक होठों को ...फ़िल्म : काजल

छू लेने दो नाज़ुक होठों को
कुछ और नहीं हैं जाम हैं ये
क़ुदरत ने जो हमको बख़्शा है
वो सबसे हंसीं ईनाम हैं ये

शरमा के न यूँ ही खो देना
रंगीन जवानी की घड़ियाँ
बेताब धड़कते सीनों का
अरमान भरा पैगाम है ये, छू ...

अच्छों को बुरा साबित करना
दुनिया की पुरानी आदत है
इस मै को मुबारक चीज़ समझ
माना की बहुत बदनाम है ये, छू ...

तोरा मन दर्पण कहलाये ...फ़िल्म: काजल

प्राणी अपने प्रभु से पूछे किस विधी पाऊँ तोहे
प्रभु कहे तु मन को पा ले, पा जयेगा मोहे

तोरा मन दर्पण कहलाये - २
भले बुरे सारे कर्मों को, देखे और दिखाये
तोरा मन दर्पण कहलाये - २

मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोय
मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होय
इस उजले दर्पण पे प्राणी, धूल न जमने पाये
तोरा मन दर्पण कहलाये - २

सुख की कलियाँ, दुख के कांटे, मन सबका आधार
मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हज़ार
जग से चाहे भाग लो कोई, मन से भाग न पाये
तोरा मन दर्पण कहलाये - २

तन की दौलत ढलती छाया मन का धन अनमोल
तन के कारण मन के धन को मत माटि मेइन रौंद
मन की क़दर भुलानेवाला वीराँ जनम गवाये
तोरा मन दर्पण कहलाये - २

Wednesday, April 29, 2009

అలిగిన వేళనే చూడాలి ..చిత్రం : గుండమ్మ కథ

అలిగిన వేళనె చూడాలి
గోకులకృష్ణుని అందాలు
అలిగిన వేళనె చూడాలి
రుసరుసలాడే చూపుల లోనే
ముసిముసి నవ్వుల చందాలు
అలిగిన వేళనె చూడాలి
అల్లన మెల్లన నల్లపిల్లి వలె
వెన్నను దొంగిల గజ్జెలు ఘల్లన
తల్లి మేలుకొని దొంగను జూచి ఆ...
అల్లరిదేమని అడిగినందుకే
అలిగిన వేళనె చూడాలి
గోకులకృష్ణుని అందాలు
అలిగిన వేళనె చూడాలి
మోహనమురళీగానము వినగా
తహతహలాడుచు తరుణులు రాగా
దృష్టి తగులునని జడిసి యశోద
తనను చాటుగా దాచినందుకే అలిగిన వేళనె చూడాలి

ఏవమ్మా నిన్నే నమ్మా ఎలా ఉన్నావు ..చిత్రం : తేనె మనసులు

ఏవఁమ్మా నిన్నేనమ్మా ఏలా ఉన్నావు
ఏదోలెండి మీ దయవల్ల ఈలా ఉన్నాను
ఏవఁమ్మా నిన్నేనమ్మా ఏలా ఉన్నావు
ఊఁ ఏదోలెండి మీ దయవల్ల ఈలా ఉన్నాను
ఆలాగంటే ఏలాగండి అయినవాళ్ళని అడిగాము
ఆలాగంటే ఏలాగండి అయినవాళ్ళని అడిగాము
అంతేలెండి అంతకు మించి ఏదో ఏదో ఉందని అన్నానా
ఏవఁమ్మా నిన్నేనమ్మా ఏలా ఉన్నావు
ఏదోలెండి మీ దయవల్ల ఈలా ఉన్నాను
నడవకు నడవకు అమ్మయ్యో నడిచావంటే అమ్మయ్యో
నడుమే నలిగిపోతుంది నీ నడుమే నలిగిపోతుంది
పొగడకు పొగడకు అయ్యయ్యో పొగిడారంటే అయ్యయ్యో
మనిషే వెగటైపోతారు మనిషే వెగటైపోతారు
ఏవఁమ్మా నిన్నేనమ్మా ఏలా ఉన్నావు
ఏదోలెండి మీ దయవల్ల ఈలా ఉన్నాను
చూడకు అలా చూడకు ..
చూసావంటే ఏదో ఏదో ఔతోంది .. ఎదలో ప్రేమే పుడుతోంది
ఏదో ఏదో ఔతోంది .. ఎదలో ప్రేమే పుడుతోంది
పుట్టనీ పాపం పుట్టనీ ప్రేమే పుడితే
పెంచేదాన్నీ నేనున్నాలాలించేదాన్నీ నేనున్నా
జోజోజో… జోజోజో…
ఏవఁమ్మా నిన్నేనమ్మా ఏలా ఉన్నావు
ఏదోలెండి మీ దయవల్ల ఈలా ఉన్నాను
ఏవఁమ్మా నిన్నేనమ్మా ఏలా ఉన్నావు
ఏదోలెండి మీ దయవల్ల ఈలా ఉన్నాను

దివినుండి భువికి దిగివచ్చే .....చిత్రం : తేనె మనసులు

దివినుండి భువికి దిగివచ్చే దిగివచ్చే పారిజాతమే నీవై నీవై ..2
గుడిలోని ప్రతిమ వచ్చింది వచ్చింది కోటి ప్రభలతో నీవై నీవై..2
దివినుండి భువికి దిగివచ్చే దిగివచ్చే పారిజాతమే నీవై నీవై
అందని జాబిలి అందాలు పొందాలి అనుకున్నానొకనాడు ఆనాడు ..2
అందిన జాబిలి పొందులో అందాలు … అందిన జాబిలి పొందాలో అందాలు
పొందాను ఈనాడు ఈనాడు …. పొందాను ఈనాడు ఈనాడు
దివినుండి భువికి దిగివచ్చే దిగివచ్చే పారిజాతమే నీవై నీవై
కనరాని దేవుని కనులా జూడాలని కలగంటి నొకనాడు ఆనాడు...2
కల నిజము చేసి కౌగిలిలో జేర్చి .. కల నిజము చేసి కౌగిలిలో జేర్చి
కరిగించే ఈనాడు ఈనాడు … కరిగించే ఈనాడు ఈనాడు
గుడిలోని ప్రతిమ వచ్చింది వచ్చింది కోటి ప్రభలతో నీవై నీవై
కడలిలో పుట్టావు అలలపై తేలావు నుఱగవై వచ్చావు ఎందుకో ..2
కడలి అంచువు నిన్ను కలిసి నీ ఒడిలో ..
కడలి అంచువు నిన్ను కలిసి నీ ఒడిలో
ఒరిగీ కరగాలని ఆశతో ….
దివినుండి భువికి దిగివచ్చే దిగివచ్చే పారిజాతమే నీవై నీవై
అ …. గుడిలోని ప్రతిమ వచ్చింది వచ్చింది కోటి ప్రభలతో నీవై నీవై
దివినుండి భువికి దిగివచ్చే దిగివచ్చే పారిజాతమే నీవై నీవై

Monday, April 27, 2009

ముక్కు మిద కోపం నీ ముఖానికే అందం : చిత్రం : మూగ మనసులు

ముక్కు మీద కోపం నీ ముఖానికే అందం
నా బుంగమూతి సందం నీ ముందరి కాళ్ళ బంధం ఉహు ఉహు ఉహు
ఆ ముక్కు మీద కోపం నీ ముఖానికే అందం
నా బుంగమూతి సందం నీ ముందరి కాళ్ళ బంధం
అడపదడప ఇద్దరు అలిగితనే అందం
అడపదడప ఇద్దరు అలిగితనే అందం
అలక తీరి కలిసేదే అందమైన బంధం

అలక తీరి కలిసేదే అందమైన బంధం
ఆ ముక్కు మీద కోపం నీ ముఖానికే అందం
నా బుంగమూతి సందం నీ ముందరి కాళ్ళ బంధం
చిన్నదాని బుగ్గలకు సిగ్గొస్తే అందం
చిన్నదాని బుగ్గలకు సిగ్గొస్తే అందం
బుగ్గమీద సిటికేటి దగ్గరొస్తే బంధం
ఆ బుగ్గమీద సిటికేటి దగ్గరొస్తే బంధం
హొయ్ ఆ ముక్కు మీద కోపం నీ ముఖానికే అందం
నా బుంగమూతి సందం నీ ముందరి కాళ్ళ బంధం
ఈడొచ్చిన పిల్లకు జోడుంటే అందం
ఈడొచ్చిన పిల్లకు జోడుంటే అందం
ఈడుజోడు కుదిరినాక మూడుముళ్ళే బంధం
ఈడుజోడు కుదిరినాక మూడుముళ్ళే బంధం
ఉహు ఉహు ఉహు
ముక్కు మీద కోపం నీ ముఖానికే అందం
నా బుంగమూతి సందం నీ ముందరి కాళ్ళ బంధం
తల్లి గోదారికి ఎల్లువొస్తే అందం
తల్లి గోదారికి ఎల్లువొస్తే అందం
ఎల్లువంటి బుల్లోడికి పిల్లగౌరి బంధం

ఎల్లువంటి బుల్లోడికి పిల్లగౌరి బంధం
డుర్ర్ ముక్కు మీద కోపం నీ ముఖానికే అందం
నా బుంగమూతి సందం నీ ముందరి కాళ్ళ బంధం
హొయ్ ముక్కు మీద కోపం నీ ముఖానికే అందం
నా బుంగమూతి సందం నీ ముందరి కాళ్ళ బంధం

ముద్దబంతి పూవులో మూగ కళ్ళ ఊసులో : చిత్రం : మూగ మనసులు

ముద్దబంతి పువ్వులో మూగకళ్ళ ఊసులో
ముద్దబంతి పువ్వులో మూగకళ్ళ ఊసులో
ఎనక జనమ బాసలు ఎందరికి తెలుసులే
పూలదండలో దారం దాగుందని తెలుసును
పాలగుండెలో ఏది దాగుందో తెలుసునా ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
పూలదండలో దారం దాగుందని తెలుసును
పాలగుండెలో ఏది దాగుందో తెలుసునా
నవ్వినా ఎడ్చినా
నవ్వినా ఎడ్చినా కన్నీళ్ళే వస్తాయి
ఏ కన్నీటెనకాల ఎముందో తెలుసునా
ముద్దబంతి పువ్వులో మూగకళ్ళ ఊసులో
ఎనక జనమ బాసలు ఎందరికి తెలుసులే
మనసు మూగదే కాని బాసుండది దానికి
సెవులుండే మనసుకే ఇనిపిస్తుందా ఇది
ఎద మీద ఎదబెట్టి సొదలన్నీ ఇనుకో
ఇనుకొని బతుకును ఇంపుగా దిద్దుకో
ముద్దబంతి పువ్వులో మూగకళ్ళ ఊసులో
ఎనక జనమ బాసలు ఎందరికి తెలుసులే
ముక్కోటి దేవుళ్ళు మురిసి సూస్తుంటారు
ముందు జనమ బంధాలు ముడియేసి పెడతారు ఆ ఆ ఆ అ
ముక్కోటి దేవుళ్ళు మురిసి సూస్తుంటారు
ముందు జనమ బంధాలు ముడియేసి పెడతారు
కన్నోళ్ళ కన్నీళ్ళు కడుపుతీపి దీవెనలు
కన్నోళ్ళ కన్నీళ్ళు కడుపుతీపి దీవెనలు
మూగమనసు బాసలు ఈ మూగమనసు బాసలు
మీకిద్దరికి సేసలు
ముద్దబంతి పువ్వులో మూగకళ్ళ ఊసులో
ఎనక జనమ బాసలు ఎందరికి తెలుసులే
ముద్దబంతి పువ్వులో ఓ ఓ ఓ

Thursday, April 23, 2009

జో లాలి జో లాలి .. లాలి నా చిట్టి తల్లి ..చిత్రం : ధర్మదాత

జో లాలి జో లాలి లాలి నా చిట్టి తల్లి లాలి నను గన్న తల్లి
లాలి బంగారు తల్లి లాలి నా కల్పవల్లి
జో లాలి
చిరు నవ్వు కిరణాలు చిందించు మోము
కన్నీరు మున్నీరుగా చూడలేను
చిరు నవ్వు కిరణాలు చిందించు మోము
కన్నీరు మున్నీరుగా చూడలేను
నిను గన్న నీ తల్లి కనుమూసె గాని
నిను గన్న నీ తల్లి కనుమూసె గాని
నిను వీడి క్షణమైన నేనుండ గలనా
నిను వీడి క్షణమైన నేనుండ గలనా
జో లాలిరతనాల భవనాల నిన్నుంచలేను
ముత్యాల ఉయ్యాలలూగించలేను
రతనాల భవనాల నిన్నుంచలేను
ముత్యాల ఉయ్యాలలూగించలేను
కనుపాపల నిన్ను కాపాడు కోనా
కనుపాపల నిన్ను కాపాడు కోనా
నిరుపేద ఒడిలోన నిను దాచుకోనా
నిరుపేద ఒడిలోన నిను దాచుకోనా
జో లాలి

ఎక్కడో దూరాన కుర్చోన్నావు ..చిత్రం : దేవుడమ్మ

ఎక్కడో దూరాన కూర్చున్నావు … ఇక్కడి మా తలరాతలు రాస్తున్నావు
చిత్రమైన గారడి చేస్తున్నావు … తమాష చూస్తున్నావు … సామీ …
ఎక్కడో దూరాన కూర్చున్నావు … ఇక్కడి మా తలరాతలు రాస్తున్నావు
చిత్రమైన గారడి చేస్తున్నావు … తమాష చూస్తున్నావు … సామీ …
ఎక్కడో దూరాన కూర్చున్నావు
లేనిపోని భ్రమలెన్నో కలిగిస్తావు ,,, మమ్ము తోలుబొమ్మలను చేసి ఆడిస్తావు
లేనిపోని భ్రమలెన్నో కలిగిస్తావు ,,, మమ్ము తోలుబొమ్మలను చేసి ఆడిస్తావు
అంతా మా సొంతమని అనిపిస్తావు ..

అంతలోనే మూడునాళ్ళ ముచ్చటగా …..చేసేస్తావు … సామీ …
ఎక్కడో దూరాన కూర్చున్నావు … ఇక్కడి మా తలరాతలు రాస్తున్నావు
చిత్రమైన గారడి చేస్తున్నావు … తమాష చూస్తున్నావు … సామీ …
ఎక్కడో దూరాన కూర్చున్నావు
పెరుగుతుంది వయసనీ అనుకుంటాము … కాని తరుగుతుంది ఆయువని తెలుసుకోము
పెరుగుతుంది వయసనీ అనుకుంటాము … కాని తరుగుతుంది ఆయువని తెలుసుకోము
కళ్ళు తెరిచి నిజమేదో తెలిసే లోగా
మా కళ్ళముందు మాయతెరలు … కప్పేస్తావు … సామీ
ఎక్కడో దూరాన కూర్చున్నావు … ఎక్కడో దూరాన కూర్చున్నావు …
ఎక్కడో దూరాన కూర్చున్నావు … సామీ …. ఎక్కడో దూరాన కూర్చున్నావు …

తూరుపు సింధూరపు మందారపు వన్నెలలో ..చిత్రం : మనుషులు మారాలి

తూరుపు సింధూరపు మందారపు వన్నెలలో ఉదయరాగం హృదయగానం
ఉదయరాగం హృదయగానం..2
మరల మరల ప్రతి ఏడు మధుర మధుర గీతం జన్మదిన వినోదం..2
తూరుపు సింధూరపు మందారపు వన్నెలలో ఉదయరాగం హృదయగానం
ఉదయరాగం హృదయగానం
వేలవేల వత్సరాల కేళిలో మానవుడుదయించిన శుభవేళలో..2వీచె మలయమారుతాలు పుడమి పలికె స్వాగతాలు
మాలికలై తారకలే మలిచే కాంతి తోరణాలు
తూరుపు సింధూరపు మందారపు వన్నెలలో ఉదయరాగం హృదయగానం

ఉదయరాగం హృదయగానం
వలపులోన పులకరించు కన్నులతో చెలిని చేరి పలుకరించు మగవారు
మనసులోన పరిమళించు వెన్నెలతో ప్రియుని చూచి పరవశించె ప్రియురాలు
జీవితమై స్నేహమయం … ఈ జగమే ప్రేమమయం
ప్రేమంటే ఒక భోగం .. కాదు కాదు అది త్యాగం
తూరుపు సింధూరపు మందారపు వన్నెలలో ఉదయరాగం హృదయగానం
ఉదయరాగం హృదయగానం

Saturday, April 18, 2009

ఆలయాన వెలసిన అ దేవుని రీతి ..చిత్రం : దేవత

ఆలయాన వెలసిన ఆ దేవుని రీతి
ఇల్లాలే ఈ జగతికి జీవన జ్యోతి..2
. ఇల్లాలే ఈ జగతికి జీవన జ్యోతి
పతిదేవుని మురిపించే వలపుల వీణ
జీవితమే పండించే నవ్వుల వాన
కష్టసుఖాలలో తోడునీడగా
తల్లిని మరిపించే ఇల్లాలి ఆదరణ...2
మగువేగా మగవానికి మదుర భావన ….
ఆలయాన వెలసిన ఆ దేవుని రీతి
ఇల్లాలే ఈ జగతికి జీవన జ్యోతి ..
ఇల్లాలే ఈ జగతికి జీవన జ్యోతి
సేవలతో ఆత్తమామ సంతసించగా
పదిమందిని ఆదరించు కల్పవల్లిగా..2
తనయుని వీరునిగ పెంచే తల్లిగా
సతియే గృహసీమను గాచే దేవతగా......2
సృష్టించెను ఆ దేవుడు తనకు మారూగా ….

ఆలయాన వెలసిన ఆ దేవుని రీతి
ఇల్లాలే ఈ జగతికి జీవన జ్యోతి ..
ఇల్లాలే ఈ జగతికి జీవన జ్యోతి

విరిసిన వెన్నెలవో పిలిచిన కోయిలవో ...చిత్రం : బందిపోటు దొంగలు

విరిసిన వెన్నెలవో పిలిచిన కోయిలవో
తీయని కోరికవో చెలీ చెలీ నీవెవరో ….
విరిసిన వెన్నెలవో పిలిచిన కోయిలవో
తీయని కోరికవో చెలీ చెలీ నీవెవరో
విరిసిన వెన్నెలవో … ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ …
సిగలో గల జాబిల్లి చిరునగవులు చిందగా
సిగలో గల జాబిల్లి చిరునగవులు చిందగా
అడుగడుగున హంసలు ఒయ్యారము లొలుకగా
వెతికే పెదవులతో ..తొణికే మధువులతో
వెతికే పెదవులతో ..తొణికే మధువులతో
పొందుగోరి చెంతజేరి మురిపించే నా చెలీ …
విరిసిన వెన్నెలవో పిలిచిన కోయిలవో
తీయని కోరికవో చెలీ చెలీ నీవెవరో
విరిసిన వెన్నెలవో … ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ …
కరుణలేని శిలనైనా కరిగించే నవ్వుతో
కరుణలేని శిలనైనా కరిగించే నవ్వుతో
ముల్లునైన మల్లియగా మలచే కనుదోయితో
నడిచే తీగియవై పలికే దీపికవై
నడిచే తీగియవై పలికే దీపికవై
అవతరించి ఆవరించి అలరించే నా చెలీ ..
విరిసిన వెన్నెలవో పిలిచిన కోయిలవో
తీయని కోరికవో చెలీ చెలీ నీవెవరో
విరిసిన వెన్నెలవో … ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ …

భారత మాత కు జేజే లు ..చిత్రం : బడిపంతులు

భారత మాతకు జేజేలు బంగరు భూమికి జేజేలు
భారత మాతకు జేజేలు బంగరు భూమికి జేజేలు
ఆసేతు హిమాచల సస్యశ్యామల జీవధాత్రికి జేజేలు
ఆసేతు హిమాచల సస్యశ్యామల జీవధాత్రికి జేజేలు
భారత మాతకు జేజేలు బంగరు భూమికి జేజేలు
త్రివేణి సంగమ పవిత్రభూమి నాల్గు వేదములు పుట్టిన భూమి
గీతామృతమును పంచిన భూమి పంచశీల బోధించిన భూమి

పంచశీల బోధించిన భూమి
భారత మాతకు జేజేలు బంగరు భూమికి జేజేలు
శాంతిదూతగా వెలసిన బాపూ జాతి రత్నమై వెలిగిన వెహ్రూ
శాంతిదూతగా వెలసిన బాపూ జాతి రత్నమై వెలిగిన వెహ్రూ
విప్లవ వీరులు వీర మాతలు …

విప్లవ వీరులు వీర మాతలు …
ముద్దుబిడ్డలై మురిసే భూమి ..
భారత మాతకు జేజేలు బంగరు భూమికి జేజేలు
సహజీవనము సమభావనము మనతా వాదము వేదముగా
ప్రజా క్షేమము ప్రగతి మార్గము లక్ష్యములైన విలక్షణ భూమి
లక్ష్యములైన విలక్షణ భూమి
భారత మాతకు జేజేలు బంగరు భూమికి జేజేలు
ఆసేతు హిమాచల సస్యశ్యామల జీవధాత్రికి జేజేలు
భారత మాతకు జేజేలు బంగరు భూమికి జేజేలు

Wednesday, April 15, 2009

ढूंढो ढूंढो रे साजना ढूंढो रे साजना फ़िल्म : गंगा जमुना

ढूंढो ढूंढो रे साजना ढूंढो रे साजना
मोरे कान का बाला, हो
ढूंढो ढूंढो रे साजना ढूंढो रे साजना
मोरे कान का बाला
मोरा बाला चन्दा का जैसे हाला रे - २
जामें लाले लाले हाँ,
जामें लाले लाले मोतियन की लटके माला, हो ढूंढो ...

मैं सोई थी, अपनी अटरवा
ठगवा ने डाका डाला
लुट गई निन्दिया, गिर गई बिंदिया
कानों से खुल गया बाला, बलम
मोरा बाला चन्दा ...

बाला मोरा बालेपन का
हो गई रे जा की चोरी
ओ छैला तोरा मनवा मैला
लागी नजरिया तोरी, बलम
मोरा बाला चन्दा ...

बाला मोरा सेजिया पे गिर गया
ढूंढे रे मोरे नैना
ना जानूँ पिया
तूने चुराय लिया
दइय्या रे कल की रैना, बलम
मोरा बाला चन्दा ...

दुनिया हँसे हंसती रहे मै हूँ गंवार ..फ़िल्म : गंवार

दुनिया हँसे हँसती रहे -२
मैं हूँ गँआर मुझे सबसे है प्यार

नगरी-नगरी गाता चल प्यार का राग सुनाता चल
प्यार सनम है प्यार ख़ुदा दुनिया को समझाता चल
सुने ना सुने कोई तेरी पुकार
दुनिया हँसे ...

तुझसे भी प्यार मुझे इनसे भी प्यार
राम से भी प्यार है रहीम से भी प्यार
दुनिया हँसे ...

ना मैं साधू-सन्यासी ना मैं जोगी-वनवासी
घूम के आया गंगा-जमना लेकिन अब तक है प्यासी
तन की ढोलक मन का सितार
दुनिया हँसे ...

कितने ही धनवान मिले धरती के भगवान मिले
एक तमन्ना बाक़ी है इनमें कोई इनसान मिले
जिसको सलाम करूँ सौ-सौ बार
दुनिया हँसे ...

हम से तो अच्छी तेरी पायल गोरी ...फ़िल्म : गंवार

र : हमसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी
कि बार-बार तेरा बदन चूमे -२
आ : खोटा है मन तेरा पापी सजन
नजरिया से मोरा बदन चूमे
र : हमसे तो अच्छी ...

आ : सोच के मुझको हाथ लगाना -२
शोला हूँ मैं जल नहीं जाना
र : कैसे कहूँ जबसे हुआ तेरा-मेरा सामना
दिल ने कहा बिना पिए मैं तो गिरा थामना
आ : मैं वो कुँवारी कली हूँ बलम
कि डर-डर के जिसको पवन चूमे -२
र : हमसे तो अच्छी ...

र : नाच री इतना थक जाए पायल -२
हमरा करेजवा हो जाए घायल
आ : मेरी डगर रखियो छैला कदम देख-भाल के
ले न जाए मेरी नजर दिल तेरा निकाल के
र : हाय गालों की लाली खिल-खिल उठे
जो एक बार मुखड़ा सजन चूमे -२
आ : खोटा है मन ...

Saturday, April 11, 2009

సుందరాంగులను చుసిన వేళ ..

సుందరాంగులను చూచిన వేళల కొందరు ముచ్చట పడనేల?
కొందరు పిచ్చను పడనేల?
సుందరాంగులను చూచిన వేళల కొందరు ముచ్చట పడనేల?
కొందరు పిచ్చను పడనేల?
అందము, ప్రాయము, ఐశ్వర్యము గల సుందరి దొరకుటె అరుదు కదా!
అందము, ప్రాయము, ఐశ్వర్యము గల సుందరి దొరకుటె అరుదు కదా!
ముందుగ యెవరిని వరించునో యని తొందరలో మతిపోవు కదా!
సుందరాంగులను చూచిన వేళల కొందరు ముచ్చట పడనేల?
కొందరు పిచ్చను పడనేల?
హృదయము నందలి ప్రేమగీతమే మధురముగా వినిపించు గదా!
హృదయము నందలి ప్రేమగీతమే మధురముగా వినిపించు గదా!
మందహాసమున మనసును గొలిచే ఇందువదన కనువిందు కదా!

ప్రేమపరీక్షలు జరిగే వేళల కొందరు పరవశపడనేల,
కొందరు కలవరపడనేల
యువతి చెంత పరపురుషుడు నిలిచిన భావావేశము కలుగు కదా!
యువతి చెంత పరపురుషుడు నిలిచిన భావావేశము కలుగు కదా!
ప్రేమ పందెమును గెలిచే వరకు నా మది కలవరపడును కదా!
ప్రేమపరీక్షలు జరిగే వేళల కొందరు కలవరపడనేల,
కొందరు పరవశపడనేల?
కోయిల పలుకుల కోమలి గాంచిన తీయని తలపులు కలుగు గదా!
కోయిల పలుకుల కోమలి గాంచిన తీయని తలపులు కలుగు గదా!
వరములొసంగే ప్రేమదేవి గన పరవశమే మది కలుగు కదా!
సుందరాంగులను చూచిన వేళల కొందరు ముచ్చట పడనేల?
కొందరు పిచ్చను పడనేల?

లేడి కన్నులు రమ్మంటే ...:చిత్రం : అగ్గి వీరుడు

లేడి కన్నులు రమ్మంటే లేత వలపులు జుమ్మంటే (2)
ఓలమ్మీ సై ఓలమ్మీ సై
ఓలమ్మీ సై సై సై ఓలమ్మీ సై
కన్నె మనసే నీదైతే కలికి వెన్నెల తోడైతే(2)
ఓరబ్బీ సై ఓరబ్బీ సై
ఓరబ్బీ సై సై సై ఓరబ్బీ సై
వాగుల గలగల ఉరుకి తీగలా మెలికెలు తిరిగి (2)
గుండెలో అల్లుకుపోతే గువ్వలా గుసగుసపెడితే (2)
ఓలమ్మీ సై ఓలమ్మీ సై
ఓలమ్మీ సై సై సై ఓలమ్మీ సై
కన్నె మనసే నీదైతే కలికి వెన్నెల తోడైతే
ఓరబ్బీ సై ఓరబ్బీ సై
ఓరబ్బీ సై సై సై ఓరబ్బీ సై
వాలుగా చూపులు చూసి పూలపై బాసలు చేసి (2)
ముద్దుగా వుందామంటె ఇద్దరం ఒకటేనంటే (2)
ఓరబ్బీ సై ఓరబ్బీ సై
ఓరబ్బీ సై సై సై ఓరబ్బీ సై
లేడి కన్నులు రమ్మంటే లేత వలపులు జుమ్మంటే (2)
ఓలమ్మీ సై ఓలమ్మీ సై
ఓరబ్బీ సై ఓరబ్బీ సై
ఓలమ్మీ సై సై సై

Friday, April 10, 2009

ఒంటిమిట్ట రామప్ప & తాళ్ళపాక అన్నమాచార్య


It is a historical place and has a 450 year old temple of Bhagawan Sree Rama.
The great Sri Rama devotee and composer Tallapaka Annamacharyulu is associated with this legendary temple. His native place is near this pilgrimage spot. The temple is also associated with the Ramayana-fame Jambuvanta.
This place is on the way from tirupathi to kadapa.
the village TALLAPAKA is also very near to this Ontimitta where in the TTD improvising the site as a memorable one.
The Temple at Ontimitta is a very ancient temple. French traveller Jean-Baptiste Tavernier (1605-89 A.D.)who visited the temple in 1652 A.D.described it as one of the most beautiful temples in India. The well known Telugu poet Bommera Pothana (1400-75 A.D.) had written the Ramayana in this village.
This is the place where the Kishkindakanda, one of the 07 kandas of Ramayanam happened

బ్రతుకు పూలబాట కాదు ...చిత్రం: భార్యా బిడ్డలు

లేని బాట వెతుకుతున్న పేద వానికి ….
రాని పాట పాడుకున్న పిచ్చివానికి …..
బ్రతుకు పూలబాటకాదు
అది పరవశించి పాడుకునే పాటకాదు
బ్రతుకు పూలబాటకాదు
దోబూచులాడుతుంది విధి మనతో
దొంగాటలాడుతుంది మనసులతో
దోబూచులాడుతుంది విధి మనతో
దొంగాటలాడుతుంది మనసులతో
కనిపించే నవ్వులన్ని నవ్వులు కావు
అవి బ్రతుకు తెరువు కోసం పెదవులాడు కల్లలు
బ్రతుకు పూలబాటకాదు
అది పరవశించి పాడుకునే పాటకాదు
బ్రతుకు పూలబాటకాదు
మాటలతో చిక్కుబడి మనసు నలిగిపోతుంది
మనసులేని మాటలనే మనం నమ్ముతున్నది
పలుకలేని ప్రతి గుండే బాధతో నిండినది
ఒలికే ప్రతి కన్నీటి చుక్క వెచ్చగా ఉంటుంది
బ్రతుకు పూలబాటకాదు
అది పరవశించి పాడుకునే పాటకాదు
బ్రతుకు పూలబాటకాదు
చీకటిలో వెలుగును చూడ నేర్చుకో
చమటలో స్వర్గాన్ని సృష్ఠి చేసుకో
విధి వ్రాసిన వ్రాతలకు విరుగుడొక్కటే
పదిమందితోటి పంచుకునే రోజు వచ్చుటే
ఆ రోజు వచ్చులే …..
బ్రతుకు పూలబాటకాదు
అది పరవశించి పాడుకునే పాటకాదు
బ్రతుకు పూలబాటకాదు