Monday, April 27, 2009

ముక్కు మిద కోపం నీ ముఖానికే అందం : చిత్రం : మూగ మనసులు

ముక్కు మీద కోపం నీ ముఖానికే అందం
నా బుంగమూతి సందం నీ ముందరి కాళ్ళ బంధం ఉహు ఉహు ఉహు
ఆ ముక్కు మీద కోపం నీ ముఖానికే అందం
నా బుంగమూతి సందం నీ ముందరి కాళ్ళ బంధం
అడపదడప ఇద్దరు అలిగితనే అందం
అడపదడప ఇద్దరు అలిగితనే అందం
అలక తీరి కలిసేదే అందమైన బంధం

అలక తీరి కలిసేదే అందమైన బంధం
ఆ ముక్కు మీద కోపం నీ ముఖానికే అందం
నా బుంగమూతి సందం నీ ముందరి కాళ్ళ బంధం
చిన్నదాని బుగ్గలకు సిగ్గొస్తే అందం
చిన్నదాని బుగ్గలకు సిగ్గొస్తే అందం
బుగ్గమీద సిటికేటి దగ్గరొస్తే బంధం
ఆ బుగ్గమీద సిటికేటి దగ్గరొస్తే బంధం
హొయ్ ఆ ముక్కు మీద కోపం నీ ముఖానికే అందం
నా బుంగమూతి సందం నీ ముందరి కాళ్ళ బంధం
ఈడొచ్చిన పిల్లకు జోడుంటే అందం
ఈడొచ్చిన పిల్లకు జోడుంటే అందం
ఈడుజోడు కుదిరినాక మూడుముళ్ళే బంధం
ఈడుజోడు కుదిరినాక మూడుముళ్ళే బంధం
ఉహు ఉహు ఉహు
ముక్కు మీద కోపం నీ ముఖానికే అందం
నా బుంగమూతి సందం నీ ముందరి కాళ్ళ బంధం
తల్లి గోదారికి ఎల్లువొస్తే అందం
తల్లి గోదారికి ఎల్లువొస్తే అందం
ఎల్లువంటి బుల్లోడికి పిల్లగౌరి బంధం

ఎల్లువంటి బుల్లోడికి పిల్లగౌరి బంధం
డుర్ర్ ముక్కు మీద కోపం నీ ముఖానికే అందం
నా బుంగమూతి సందం నీ ముందరి కాళ్ళ బంధం
హొయ్ ముక్కు మీద కోపం నీ ముఖానికే అందం
నా బుంగమూతి సందం నీ ముందరి కాళ్ళ బంధం

No comments: