Thursday, November 26, 2009

కుర్రాళ్ళోయ్ కుర్రాళ్ళు ...చిత్రం :అందమైన అనుభవం

కుర్రాళ్ళోయ్ కుర్రాళ్ళు వెర్రెక్కి ఉన్నోళ్ళు

కళ్లాలే లేనోళ్ళు కవ్వించే సోగ్గాళ్ళు

కుర్రాళ్ళోయ్ కుర్రాళ్ళు వెర్రెక్కి ఉన్నోళ్ళు

కళ్లాలే లేనోళ్ళు కవ్వించే సోగ్గాళ్ళు

ఆటగాళ్ళు పాటగాళ్ళు అందమైన వేటగాళ్ళు

హద్దులేవి లేనివాళ్ళు ఆవేశం ఉన్నవాళ్ళు రా రా రీ ..


కుర్రాళ్ళుగతమును పూడ్చేది వీళ్ళు చరితను మార్చేది వీళ్ళు

కథలై నిలిచేది వీళ్ళు కాలాలకు పందిళ్ళు వీళ్ళు

వీళ్లేనోయ్ నేటి మొనగాళ్ళు చెలిమికెపుడూ జతగాళ్ళు

చెడుపుకేపుడు పగవాళ్ళు వీళ్ళు వయసు నూరేళ్ళు నూరేళ్ళకు కుర్రాళ్ళు

హద్దులేవి లేనివాళ్ళు ఆవేశం ఉన్నవాళ్ళు రా రా రీ ..


కుర్రాళ్ళు


అం..అం..అం

తళతళ మెరిసేటి కళ్లు నిగానిగాలాడేటి వొళ్ళు

విసిరే చిరునవ్వు జల్లు ఎదలో నాటెను ముళ్ళు

తీయాలోయ్ దాన్ని చేలివేళ్ళు

నిదురరాని పొదరిల్లు బ్రహ్మచారి పడకిల్లు

మూసివున్న వాకిళ్ళు తెరచినపుడే తిరునాళ్ళు

ఆటగాళ్ళు పాటగాళ్ళు అందమైన వేటగాళ్ళు

హద్దులేవి లేనివాళ్ళు ఆవేశం ఉన్నవాళ్ళు రా రా రీ ..


కుర్రాళ్ళు


నీతులుచెప్పే ముసలాళ్ళు నిన్న మొన్నటి కుర్రాళ్ళు

దులిపేయ్ ఆనాటి బూజులు మనవే ముందున్న రోజులు

తెంచేసేయ్ పాతసంకేళ్ళు మనషులె మననేస్తాలు మనసులే మన కోవెలలు
come on clap everybody

మనషులె మననేస్తాలు మనసులే మన కోవెలలు మనకు మనమే దేవుళ్ళు మార్చిరాయి శాస్త్రాలు

ఆటగాళ్ళు పాటగాళ్ళు అందమైన వేటగాళ్ళు

హద్డులేవి లేనివాళ్ళు ఆవేశం ఉన్నవాళ్ళు రా రా రీ ..

come on join together


కుర్రాళ్ళు

No comments: