Friday, November 27, 2009

ఈ నల్లని రాళ్ళలో ....::చిత్రం ; అమరశిల్పి జక్కన

నల్లని రాళ్ళలో కన్నులు దాగెనో

బండల మాటున గుండెలు మ్రోగెనో ... నల్లని రాళ్ళలో


పాపాలకు తాపాలకు బహు దూరములోనున్నవి

పాపాలకు తాపాలకు బహు దూరములోనున్నవి

మునులవోలె కారడవుల మూలలందు పడియున్నవి


నల్లని

కదలలేవు మెదలలేవు పెదవి విప్పి పలుకలేవు

కదలలేవు మెదలలేవు పెదవి విప్పి పలుకలేవు

ఉలి అలికిడి విన్నంతనే

ఉలి అలికిడి విన్నంతనే జల జలమని పొంగి పొరలు


నల్లని


పైన కఠినమనిపించును లోన వెన్న కనిపించును

పైన కఠినమనిపించును లోన వెన్న కనిపించును

జీవమున్న మనిషికన్నా శిలలే నయమని పించును


నల్లని

No comments: