Monday, November 30, 2009

మాటేరాని చిన్నదాని కళ్లు పలికే ...చిత్రం : ఓ పాపా లాలి

మాటే రాణి చిన్న దాని కళ్లు పలికే ఊసులు

అందాలన్నీ పల్లవించే ఆలపించే పాటలు

ప్రేమే నాకు పంచే జ్ఞాపకాలురా

రేగే మూగ తలపే వలపు పంటరా


మాటే రాణి చిన్న దాని కళ్లు పలికే ఊసులు

అందాలన్నీ పల్లవించే ఆలపించే పాటలు


వెన్నలల్లె పూలు విరిసి తేనెలు చిలికెను

చెంత చేరి ఆదమరచి ప్రేమలు కోసెరను

చందనాల జల్లు కురిసి చూపులు కలిసెను

చందమామ పట్ట పగలే నింగిన పొడిచెను

కన్న పిల్ల కలలే నా కిక లోకం

సన్న జాజి కలలే మోహన రాగం

చిలకల పలుకులు అలకల కులుకులు

నా చెలి సొగసులు నన్నే నన్నే మరిపించే


మాటే రాణి చిన్న దాని కళ్లు పలికే ఊసులు

అందాలన్నీ పల్లవించే ఆలపించే పాటలు


ముద్ద బంతి లేత నవ్వులు చిందెను మడువులు

ఉసులడు మేని వగలు వన్నెల జిలుగులు

హరివిల్లు లోని రంగులు నా చెలి సొగసులు

వేకువాలా మేలుకొలుపే నా చెలి పిలుపులు

సందె వేళ పలికే నా లో పల్లవి

సంతసాల సిరులే నావే అన్నవి

ముసి ముసి తలపులు తరగని వలపులు

నా చెలి సొగసులు అన్ని ఇక నావే


మాటే రాణి చిన్న దాని కళ్లు పలికే ఊసులు

అందాలన్నీ పల్లవించే ఆలపించే పాటలు
No comments: