Sunday, March 8, 2009

కుశలమా నీకు కుశలమేనా ...చిత్రం :: బలిపీఠం

కుశలమా నీకు కుశలమేనా
మనసు నిలుపుకోలేక మరీ మరీ అడిగాను
అంతె అంతె అంతే
కుశలమా నీకు కుశలమేనా
ఇన్నినాళ్ళూ వదలలేక ఎదొ ఎదొ వ్రాసాను
అంతె అంతె అంతే
చిన్నతల్లి ఏమంది .?
నాన్న ముద్దు కావాలంది
పాలు గారు చెక్కిలిపైన పాపాయికి ఒకటి
తేనెలూరు పెదవుల పైన దెవిగారికొకటీ
ఒకటెనా .. ఒకటెనా
హహ .. ఎన్నైనా హాయ్ .. ఎన్నెనొ
మనసు నిలుపుకోలేక మరీ మరీ అడిగాను
అంతె అంతె అంతే
పెరటిలోని పూల పానుపు త్వర త్వరగా రమ్మంది
పొగడ నీడ పొదరిల్లు దిగులు దిగులుగా వుంది
ఎన్నీ కబురులొచ్చేనో ఎన్నీ కమ్మలంపేనో
పూలగాలి రేఖల పైన నీలి మబ్బు పాయలపైనా
అందెనా ఒకటైనా
అందెనులే ... తొందర తెలిసెనులె

No comments: