Monday, March 9, 2009

రవివర్మకే అందని ఒకే ఒక అందానివో ....చిత్రం : రాముడే రావణుడైతే

రవి వర్మకే అందని ఒకే ఒక అందానివో
రవి చూడని పాడని నవ్య రాగానివో
రవి వర్మకే......


ఏ రాగమో తీగదాటి ఒంటిగా నిలిచే
ఎ యొగమో నన్ను దాటి జంటగా పిలిచే
ఏ మూగభావాలో అనురాగ యోగాలై
ఆ.. ఆ.
నీ పాటనే పాడనీ

రవి వర్మకే......


ఏ గగనమో కురులు జారి నీలిమై పోయే
ఏ ఉదయమో నుదుట చేరి కుంకుమై పోయే
ఆ కావ్య కల్పనలే నీ దివ్య శిల్పాలై
ఆ .. ఆ..
కదలాడనీ పాడనీ


రవి వర్మకే .........

No comments: