Friday, March 13, 2009

హిమగిరి సొగసులూ మురిపించును మనసులు ...చిత్రం : పాండవవనవాసం

హిమగిరి సొగసులూ మురిపించునూ మనసులూ2
చిగురించు ఏవేవో వూహలు
హిమగిరి
యోగులైనా మహాభోగులైనా మనసు పడే మనోజ్ఞసీమ2
సురవరులు సరాగాల చెలులా2
కలిసి సొలసే అనురాగసీమ
హిమగిరి
గిరినే ఉమాదేవి హరుని సేవించి తరించెనేమో2
సుమశరుడూ రతీదేవి చేరి2
కేళీ తేలీ లాలించేనేమా
హిమగిరి

No comments: