Wednesday, April 23, 2008

కిల కిల నవ్వులు చిలికిన

అతడు: కిలకిల నవ్వులు చిలికిన, పలుకును నాలో బంగారువీణ
ఆమె: కరగిన కలలే నిలిచిన, విరిసెను నాలో మందారమాల
అతడు: రమ్మని మురళీరవమ్ములు పిలిచె (2)

అణువణువున బృందావని తోచె

ఆమె: తళతళలాడే తరగలపైన అందీఅందని అందాలు మెరిసె

అతడు: కిలకిల నవ్వులు చిలికిన, పలుకును నాలో బంగారువీణ

ఆమె: నీవున్న వేరే సింగారములేల (2)

నీ పాదధూళి సింధూరము కాదా
అతడు: మమతలు దూసి మాలలు చేసి గళమున నిలిపిన కళ్యాణి నీవే
ఆమె: కరగిన కలలే నిలిచిన, విరిసెను నాలో మందారమాల

అతడు: నీ కురులే నన్ను సోకిన వేళ (2)

హాయిగ రగిలేను తీయని జ్వాల
ఆమె: గలగల పారే వలపులలోనే సాగెను జీవనరాగాల నావ
జంటగ: కిలకిల నవ్వులు చిలికిన, పలుకును నాలో బంగారువీణ
కిలకిల నవ్వులు చిలికినNo comments: