Thursday, April 10, 2008

జగమే మారినది మధురముగా ఈ వేళ

జగమే మారినది మధురముగా ఈ వేళ
జగమే మారినది మధురముగా ఈ వేళ
కలలు కోరికలు తీరినవి మనసారా
జగమే మారినది మధురముగా ఈ వేళ
మనసాడెనే మయూరమై పావురములు పాడే
ఎల పావురములు పాడే
ఇదే చేరేను గోరువంక రామచిలుక చెంత
అవి అందాల జంట
నెనరు కూరిమి ఈనాడే పండెను
నెనరు కూరిమి ఈనాడే పండెను
జీవితమంతా చిత్రమైన పులకింత
జగమే మారినది మధురముగా ఈ వేళ
విరజాజుల సువాసన స్వాగతములు పలుక
సుస్వాగతములు పలుకా … ఆ… ఆ,,, ఆఆఆఆఆఆ ఆ….
విరజాజుల సువాసన స్వాగతములు పలుక
సుస్వాగతములు పలుకా
తిరుగాడును తేనెటీగ తీయదనము కోరి
అనురాగాల తేలి
కమ్మని భావమే కన్నీరై చిందెను
కమ్మని భావమే కన్నీరై చిందెను
ప్రియమగు చెలిమి సాటిలేని కలిమి
జగమే మారినది మధురముగా ఈ వేళ
కలలు కోరికలు తీరినవి మనసారా
జగమే మారినది మధురముగా ఈ వేళ


చిత్రం దేశద్రోహులు
గాత్రం ఘంటసాల

No comments: