Saturday, February 16, 2008

నింగీ నేలా ఒకటాయెలే

నింగీ నేలా ఒకటాయెలే
మమతలూ వలపులూ పూలై విరిసెలే
మమతలూ వలపులూ పూలై విరిసెలే
నింగీ నేలా ఒకటాయెలే
ఇన్నాళ్ళ ఏడబాటు నేడే తీరెలే
నా వెంట నీవుంటే ఎంతో హాయిలే
హౄదయాలు జత జేరి ఊగే వేళలో
దూరాలు భారాలు లేనే లేవులే
నీవే నేను లే ...నేనే నీవు లే
నింగీ నేలా ఒకటాయెలే
రేయయినా పగలైన నీపై ద్యానము
పలికింది నాలోన వీణా గానము
అధరాల కదిలింది నీదే నామము
కనులందు మెదిలింది నీదే రూపము
నీదే రూపమూ ... నీవే రూపము
నింగీ నేలా ఒకటాయెలే

మమతలూ వలపులూ పూలై విరిసెలే

సినిమా :: పూజ


No comments: