Monday, February 4, 2008

పగడాల జాబిలి చూడు ..

పగడాల జాబిలి చూడు గగనాల దాగెను నేడు
వేయి అందాల నా రాజు అందిన ఈ రోజు ఎందుకులే నెలరేడు
పగడాల జాబిలి చూడు గగనాల దాగెను నేడు
కోటి అందాల నా రాణి అందిన ఈ రేయి ఎందుకులే నెలరేడు
మనసు మనసు గుసగుసలాడెను.. పెదవి పెదవి కువకువ లాడెను
మనసు మనసు గుసగుసలాడెను.. పెదవి పెదవి కువకువ లాడెను
ఆకాశ దీపాలు శయినించెను .. నా కళ్ళు నీకళ్ళు పయనించెను
ఆకాశ దీపాలు శయినించెను .. నా కళ్ళు నీకళ్ళు పయనించెను
పగడాల జాబిలి చూడు గగనాల దాగెను నేడు
కోటి అందాల నా రాణి అందిన ఈ రేయి ఎందుకులే నెలరేడు
బంగరు మమతలు పొంగులు వారెను..కొంగులు రెండూ ముడివడిపోయెను
బంగరు మమతలు పొంగులు వారెను..కొంగులు రెండూ ముడివడిపోయెను
గుడిలోని దేవుడు దీవించెను నా జడలోని పూవులు తిలకించెను
గుడిలోని దేవుడు దీవించెను నా జడలోని పూవులు తిలకించెను
పగడాల జాబిలి చూడు గగనాల దాగెను నేడు
కోటి అందాల నా రాణి అందిన ఈ రేయి ఎందుకులే నెలరేడు

చిత్రం మూగనోము
గాత్రం ఘంటసాల, పి. సుశీల

No comments: