Monday, February 4, 2008

అందాల సీమ సుధా నిలయం

అందాల సీమ సుధా నిలయం ఈ లోకమె దివ్య ప్రేమ మయం
అందాల సీమ సుధా నిలయం ఈ లోకమె దివ్య ప్రేమ మయం
వలపేమొ తెలియక తెలవారు బ్రతుకేలా
తొలినాటి ప్రేమలు ఫలమైన కలఐనా
మాయని గాయమై మిగిలిన అభినయం
మాయని గాయమై మిగిలిన అభినయం
అందాల సీమ సుధా నిలయం ఈ లోకమె దివ్య ప్రేమ మయం
అందాల వెలుగులో అలరారు ఆనందం
అలరించు సొగసుల ఆనందమున తేలే
తీయని అనుభవం దేవుని పరిచయం
అందాల సీమ సుధా నిలయం ఈ లోకమె దివ్య ప్రేమ మయం
చిత్రం మనోరమ
గాత్రం తలత్ మెహమూద్

No comments: