Monday, September 1, 2008

ఏమిటో ఈ మాయ ఓ చల్లని రాజా

ఏమిటో ఈ మాయ ఓ చల్లని రాజా వెన్నెల రాజా
ఏమిటో నీ మాయ ఓ చల్లని రాజా వెన్నెల రాజా
ఏమిటో నీ మాయ
వినుటయె కాని వెన్నెల మహిమలు
వినుటయె కాని వెన్నెల మహిమలు
అనుభవించినే నెరుగనయా
అనుభవించినే నెరుగనయా
నీలో వెలసిన కళలు కాంతులు
నీలో వెలసిన కళలు కాంతులు
లీలగ ఇపుడె కనిపించెనయా
ఏమిటో ఈ మాయ ఓ చల్లని రాజా వెన్నెల రాజా
ఏమిటో నీ మాయ
కనుల కలికమిది నీ కిరణములే
కనుల కలికమిది నీ కిరణములే
మనసును వెన్నెగ చేసెనయా
మనసును వెన్నెగ చేసెనయా
చెలిమి కోరుతు ఏవో పిలుపులు
చెలిమి కోరుతు ఏవో పిలుపులు
నాలో నాకే వినిపించెనయా
ఏమిటో ఈ మాయ ఓ చల్లని రాజా వెన్నెల రాజా
ఏమిటో నీ మాయ

No comments: