Monday, September 1, 2008

లల్లి లాలా లల్లి లాలా లల్లి లల్లి లల్లి లాలా చిత్రం : మాయాబజార్

లల్లిలలా లల్లిలలా ఆ ఆ
లల్లిలల లల్లిలల లల్లి లల్లి లల్లిలల(2)
అల్లిబిల్లి ఆటలే లల్లిలలా పాటలే(2)
ఎవరెవరే కోయిలలు కుహూ కుహూ కుహూ కుహూ
ఎవరెవరె నెమలి ఆ ఆ కికి కికి కికి కికి
ఎవరెవరె ఎవరెవరె మల్లి లేడి పిల్లలు (2)
లల్లిలల లల్లిలల లల్లి లల్లి లల్లిలల(2)
కు కు కు
అల్లీబిల్లీ అమ్మాయికి చల చల్లని జోస్యం చెపుతాము తన చక్కని జోస్యం చెపుతాము (2)
యవ్వన శోభల పర్వమే ఇది బావన తలచుకు గర్వమే (2)
ఆ బావే తనకిక సర్వమే
అల్లీబిల్లీ అమ్మాయికి చల చల్లని జోస్యం చెపుతాము తన చక్కని జోస్యం చెపుతాము
వున్నమాటకి వులికెందుకు మరి వున్నదె చెపుతాము (2)
వలదన్నా చెపుతాము
నూతన విద్యల ప్రవీణుడే బలె ప్రతిభావంతుడె మీ బావ (2)
అతి చతుర వీరుడే మీ బావ
అల్లీబిల్లీ అమ్మాయికి చల చల్లని జోస్యం చెపుతాము తన చక్కని జోస్యం చెపుతాము
మల్లీ జాజి మలతి సంపెంగ పూల బానములు వేసెను (2)
బాలామనితో మురిసేను మన బాలామనితో మురిసేను
తన పెళ్ళికి బావను పిలిచేను
అల్లీబిల్లీ అమ్మాయికి చల చల్లని జోస్యం చెపుతాము తన చక్కని జోస్యం చెపుతాము

No comments: