Monday, August 25, 2008

మానసవీణ మధు గీతం .... చిత్రం ; పంతులమ్మ

మానసవీణ మధుగీతం మన సంసారం సంగీతం
సాగరమధనం,అమృత మధురం,సంగమ సరిగమ
స్వర పారిజాతం
మానసవీణ మధుగీతం మన సంసారం సంగీతం
సంసారం సంగీతం
ఏ రాగమో ఏమో మన అనురాగం
వలపు వసంతాన హృదయపరాగం
ఏ రాగమో ఏమో మన అనురాగం
వలపు వసంతాన హృదయపరాగం
ఎద లోయలలో నిదురించిన నా కోరిక పాడే కోయిల గీతం
శతవసంతాన దశదిశాంతాన సుమ సుగంధాల
భ్రమర నాదాల కుసుమించు నీ అందమే
విరిసింది అరవిందమై కురిసింది మకరందమే
మానసవీణ మధుగీతం మన సంసారం సంగీతం
సంసారం సంగీతం
జాబిలి కన్న నా చెలి మిన్న పులకింతలకే పూచిన పొన్నా
కానుకలేమి నేనివ్వగలను కన్నుల కాటుక నేనవ్వగలను
పాల కడలిలా వెన్నెల పొంగింది
పూల పడవలా నా తనువూగింది
ఏ మల్లెల తీరాల నిను చేరగలను
మనసున మమతై కడతేరగలను
మానసవీణ మధుగీతం మన సంసారం సంగీతం
సంసారం సంగీతం
కురిసేదాక అనుకోలేదు శ్రావణ మేఘమని
తడిసేదాక అనుకోలేదు తీరని దాహమని
కలిసేదాక అనుకోలెదు తీయని స్నేహమని
పెదవి నీవుగా పదము నేనుగా ఎదలు కలపగా
మానసవీణ మధుగీతం మన సంసారం సంగీతం
సంసారం సంగీతం

No comments: