Thursday, August 21, 2008

తొలికోడి కూసింది ..చిత్రం :తిక్క శంకరయ్య

తొలికోడి కూసింది - తెల తెలవారింది
వెలుగులలొ జగమంతా జలకాలాడింది //తొలి//
దూరాల ఆకాశ తీరాల
బంగారు హారాలు వేసెను కిరణాలు
ఈ వేళ విరిసే భావాల
మెరిసే శ్రీ వేంకటేశుని చరణాలు//తొలి//
అనురాగవల్లి - ఆతీగవల్లి - అలరారె తనపూల పాపలతో
తొలిచూరులేగ తలవూపి రాగ - పులకించె గోమాత చేవులతో//తొలి//

No comments: