Monday, June 16, 2008

పాపాయి నవ్వాలి పండుగే రావాలి

పాపాయి నవ్వాలి పండగే రావాలి
మా ఇంట కురవాలి పన్నీరు
పాపాయి నవ్వాలి పండగే రావాలి
మా ఇంట కురవాలి పన్నీరు
పాపాయి నవ్వినా పండగే వచ్చినా
పేదల కన్నుల కన్నీరే..
పాపాయి నవ్వినా పండగే వచ్చినా
పేదల కన్నుల కన్నీరే
నిరు పేదల కన్నుల కన్నీరే ...

పాపాయి నవ్వాలి పండగే రావాలి
మా ఇంట కురవాలి పన్నీరు
(కార్తీక మాసాన ఆకాశ మార్గాన
కనువిందు చేసేను జాబిల్లి) 2
(ఆషాఢ మాసాన మేఘాల చెరలోన
అల్లాడి పోయెను జాబిల్లి)2
అల్లాడి పోయెను జాబిల్లి

నిద్దురపో ...నిద్దురపో ముద్దుల పాపా నిద్దురపో

నిద్దురపో ...నిద్దురపో ముద్దుల పాపా నిద్దురపో

పాపాయి నవ్వాలి పండగే రావాలి
మా ఇంట కురవాలి పన్నీరు
వైశాఖ మాసాన భూదేవి సిగలోన
మరుమల్లెచెండౌను జాబిల్లి
శ్రావణ మాసాన జడివాన ఒడిలోన

కన్నీటి కడవౌను జాబిల్లి
కన్నీటి కడవౌను జాబిల్లి
నిద్దురపో ...నిద్దురపో ముద్దుల పాపా నిద్దురపో
నిద్దురపో ...నిద్దురపో ముద్దుల పాపా నిద్దురపో
పాపాయి నవ్వాలి పండగే రావాలి

మా ఇంట కురవాలి పన్నీరు

No comments: