Friday, June 20, 2008

మల్లియ లారా మాలిక లారా

మల్లియలారా మాలికలారా

మౌనముగా ఉన్నారా

మా కధయే విన్నారా

మల్లియలారా మాలికలారా

మౌనముగా ఉన్నారా

మా కధయే విన్నారా

జాబిలిలోనే జ్వాలలు రేగే

వెన్నెల లోనే చీకటి మూగే

జాబిలిలోనే జ్వాలలు రేగే

వెన్నెల లోనే చీకటి మూగే

పలుకగాలేక పదములు రాక

పలుకగా లేక పదములే రాక

బ్రతుకే తానె బరువై సాగే

చెదరిన వీణా రావలించేనా

జీవన రాగం చిగురించేనా

చెదరిన వీణా రావలించేనా

జీవన రాగం చిగురించేనా

కలతలు పోయి వలపులు పొంగి

కలతలే పోయి వలపులే పొంగి

మనసే లోలో పులకించేనా

No comments: