Thursday, June 5, 2008

ఈ పాట నీ కోసమే హోయ్ ఈ ఆట నీ కోసమే

ఈ పాట నీ కోసమే హోయ్ ఈ ఆట నీ కోసమే
ఈపూలు పూచేది ఈ గాలి వీచేది మనసైన మన కోసమే
పగలైనా రేయైయినా నీధ్యానమే
నిలువెల్ల రగిలించు నీ మౌనమే
నీ చూపు నా పాలి సుమ బాణమే
నిన్ను చూడ కదలాడు నా ప్రాణమే
నీ గుండె లొ నేను దాగుంటిని
నీ గారడీలన్ని కనుగొంటిని
నీ కళ్ళ వెనకాల నేనుంటిని
కనరాని వలయాలు కనుగొంటిని
ఈ పాట నీ కోసమే హోయ్ ఈ ఆట నీ కోసమే
ఈపూలు పూచేది ఈ గాలి వీచేది మనసైన మన కోసమే

No comments: