Wednesday, June 25, 2008

చల్లని రాజా ఓ చందమామ

చల్లనిరాజా ఓ చందమామ
చల్లనిరాజా ఓ చందమామ
నీ కథలన్ని తెలిసాయి ఓ చందమామ నా చందమామ
చల్లనిరాజా ఓ చందమామ
నీ కథలన్ని తెలిసాయి ఓ చందమామ నా చందమామ
పరమేశుని జడలోన చామంతివి
నీలిమేఘాల నానేటి పూబంతివి
పరమేశుని జడలోన చామంతివి
నీలిమేఘాల నానేటి పూబంతివి
నిను సేవించగా నను దయచూడవా
ఓ వెన్నెల వన్నెల నా చందమామ
చల్లనిరాజా ఓ చందమామ
నీ కథలన్ని తెలిసాయి ఓ చందమామ నా చందమామ
నా చందమామ
:నిను చూచిన మనసెంతో వికసించుగా
తొలి కోరికలెన్నొ చిగురించుగా
ఆశలూరించునే చెలి కనిపించునే
చిరునవ్వుల వెన్నెల కురిపించులే
ఓ చల్లనిరాజా ఓ చందమామ
చల్లనిరాజా ఓ చందమామ
నిను చూచిన మనసెంతో వికసించుగా
తొలి కోరికలెన్నొ చిగురించుగా
ఆశలూరించునే చెలి కనిపించునే
చిరునవ్వుల వెన్నెల కురిపించులే
ఓ చల్లనిరాజా ఓ చందమామ
చల్లనిరాజా ఓ చందమామ
నను చూడవు పిలచిన మాట్లాడవు
చిన్నదానను వదలను ప్రియురాలను
నను చూడవు పిలచిన మాట్లాడవు
చిన్నదానను వదలను ప్రియురాలను
నిన్నే కోరానురా నన్నే కరుణించరా
ఈ వెన్నెల కన్నెతో విహరించరా
ఆ చల్లనిరాజా ఓ చందమామ

No comments: