Friday, July 25, 2008

మాయదారి మైసమ్మో ... తెలంగాణంమాయాదారీ మైసమ్మో మైసమ్మా
మనము మైసారం పోదామే మైసమ్మా
మాయాదారీ మైసమ్మో మైసమ్మా
మనము మైసారం పోదామే మైసమ్మా
ఓ మైసమ్మా మైసమ్మా మైసమ్మా మైసమ్మా
నన్ను గాబర బెట్టి నన్ను గాబర బెట్టి
గయబు గాకే మైసమ్మా నన్ను పరేశానీ జేయకే మైసమ్మో

పొద్దుగల పొద్దుగల ఎవడి మొఖం చూసానో
పొద్దుగల పొద్దుగల ఎవడి మొఖం చూసానో
పొలమును దున్నుతుంటే మైసమ్మో ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ మైసమ్మా
నేను పొలము దున్నుతుంటిని మైసమ్మా నాకు బంగారమె దొరికెనే మైసమ్మా
నేను పొలము దున్నుతుంటిని మైసమ్మా నాకు బంగారము దొరికెనే మైసమ్మా
ఓ మైసమ్మా మైసమ్మా మైసమ్మా మైసమ్మా
నన్ను గాబర బెట్టి నన్ను గాబర బెట్టి
గయబు గాకే మైసమ్మా నన్ను పరేశానీ జేయకే మైసమ్మో
పెద్దపట్నం పోయి పట్తుకోక తెస్తానే
పెద్దపట్నం పోయి పట్తుకోక తెస్తానే
కోకకు తగ్గ అంచు రవిక నే తెస్తానే మైసమ్మో ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ మైసమ్మా
నీకు పదిగజాల మల్లెపూలె మైసమ్మా
తెచ్చి కొప్పునిండా పెడతానే మైసమ్మా
తెచ్చి కొప్పునిండా పెడతానే మైసమ్మా
ఓ మైసమ్మా మైసమ్మా మైసమ్మా మైసమ్మా
నన్ను గాబర బెట్టి నన్ను గాబర బెట్టి
గయబు గాకే మైసమ్మా నన్ను పరేశానీ జేయకే మైసమ్మో
ఓ మైసమ్మా మైసమ్మా మైసమ్మా మైసమ్మా
నన్ను గాబర బెట్టి నన్ను గాబర బెట్టి
గయబు గాకే మైసమ్మా నన్ను పరేశానీ జేయకే మైసమ్మో
మాయాదారీ మైసమ్మో మైసమ్మా
మనము మైసారం పోదామే మైసమ్మా
మాయాదారీ మైసమ్మో మైసమ్మా
మనము మైసారం పోదామే మైసమ్మా

No comments: