Wednesday, July 23, 2008

ఆడుతు పాడుతు పని చేస్తుంటే ... చిత్రం : తోడి కోడళ్ళు

ఆడుతు పాడుతు పనిజేస్తుంటే అలుపూ సొలపేమున్నది
ఇద్దరమొకటై చేయికలిపితే మనకు కొదవేమున్నది
ఒంపులు తిరిగి ఒయ్యారంగా ఊపుతు విసరుతు గూడేస్తుంటే
ఒంపులు తిరిగి ఒయ్యారంగా ఊపుతు విసరుతు గూడేస్తుంటే
నీ గాజులు ఘల్లని మోగుతుంటె నా మనసు ఝల్లుమంటున్నది
నా మనసు ఝల్లుమంటున్నది …


ఆడుతు పాడుతు పనిజేస్తుంటే........
తీరని కోరికలూరింపంగా ఓరగంట నను చూస్తూ ఉంటే
తీరని కోరికలూరింపంగా ఓరగంట నను చూస్తూ ఉంటే
చిలిపి నవ్వులు చిందులు తొక్కి ..
చిలిపి నవ్వులు చిందులు తొక్కి సిగ్గుముంచుకొస్తున్నది
నునుసిగ్గుముంచుకొస్తున్నది
ఆడుతు పాడుతు పనిజేస్తుంటే .........


చెదరి జారిన కుంకుమ రేఖలు పెదవుల పైన మెరస్తు ఉంటే
చెదరి జారిన కుంకుమ రేఖలు పెదవుల పైన మెరస్తు ఉంటే
తీయని తలపులు నాలో ఏమో
తీయని తలపులు నాలో ఏమో తికమక చేస్తు ఉన్నవి
ఆహ తికమక చేస్తు ఉన్నవి
ఆడుతు పాడుతు పనిజేస్తుంటే ........


మాటల్లో మోమాటం నిలిపి రాగంలో అనురాగం కలిపి
మాటల్లో మోమాటం నిలిపి రాగంలో అనురాగం కలిపి
పాట పాడుతుంటే నా మది పరవశమైపోతున్నది
పరవశమైపోతున్నది … ఆఆఆఆఆఆ… ఆఆఆఆఆఆఆ
ఆడుతు పాడుతు పనిజేస్తుంటే.........

No comments: