Sunday, July 13, 2008

పాడవేల రాధిక ......ఇద్దరు మిత్రులు

ఆ..ఆ ..ఆఆ...ఆఆఆ...ఆఆఆ....

ఓఓ.. ఓఓ..ఓఓఓఓ...ఓఓఓఓఓఓ.....
పాడవేల రాధికా ప్రణయ సుధా గీతికా
పాడవేల రాధికా ప్రణయ సుధా గీతికా
పాడవేల రాధికా
ఈ వసంత యామినిలో
ఈ వెన్నెల వెలుగులలో
ఈ వసంత యామినిలో
ఈ వెన్నెల వెలుగులలో
జీవితమే పులకించగ
జీవితమే పులకించగ
ఈ వీణను సవరించి
పాడవేల రాధికా
గోపాలుడు నిను వలచి నీ పాటను మది తలచి
గోపాలుడు నిను వలచి నీ పాటను మది తలచి
ఏ మూలను పొంచి పొంచి
ఏ మూలను పొంచి పొంచి
వినుచున్నాడని ఎంచి
పాడవేల రాధికా
వేణుగానలోలుడనీ వీణామృదు రవము వినీ
ఈ....ఈ...ఈఈ....ఈఈఈ.....
వేణుగానలోలుడనీ వీణామృదు రవము వినీ
ప్రియమారగ నిను చేరగ దయచేసెడి సుభ వేళ
పాడవేల రాధికా ప్రణయ సుధా గీతికా
పాడవేల రాధికా

No comments: