Friday, July 25, 2008

చదువు రాని వాడవని దిగులు ..చిత్రం :ఆత్మ బంధువు

చదువు రాని వాడవని దిగులు చెందకు
చదువు రాని వాడవని దిగులు చెందకు
మనిషి మదిలోన మమత లేని చదువులెందుకు
మంచు వంటి మల్లె వంటి మంచి మనసుతో
మంచు వంటి మల్లె వంటి మంచి మనసుతో
జీవించలేని పనికిరాని బ్రతుకులెందుకు
ఏమి చదివి పక్షులు పైకెగుర గలిగేను
ఎ చదువు వల్ల చేపపిల్ల లీదగలిగెను
ఏమి చదివి పక్షులు పైకెగుర గలిగేను
ఎ చదువు వల్ల చేపపిల్ల లీదగలిగెను
అడవిలోని నెమలికెవడు ఆట నేర్పేను
అడవిలోని నెమలికెవడు ఆట నేర్పేను
కొమ్మ పైని కోయిలమ్మ కెవడు పాట నేర్పేను
తెలివి లేని లేగ దూడ పిలుచుని అంబా అని
ఎమేరుగని చంటి పాప యేడ్చును అమ్మ అని
తెలివి లేని లేగ దూడ పిలుచుని అంబా అని
యేమెరుగని చంటి పాప యేడ్చును అమ్మా అని
చదువులతో పని యేమి హౄదయం ఉన్న చాలు
చదువులతో పని యేమి హౄదయం ఉన్న చాలు
కాయితంబు పూల కన్న గరిక పూవు మేలు

No comments: